Dialogiblogi

Kirjoittajaohjeet

Sote-akatemian monialainen Dialogiblogi on toimitettu sähköinen julkaisualusta.

Dialogiblogin toimituskunta:

 • Suvi Puttonen, projektityöntekijä (päätoimittaja)
 • Anniina Eklöf, projektityöntekijä
 • Miia Tuominen, tutkimuspäällikkö
 • Petra Heikkinen, tutkimuskoordinaattori

OPH:n julkaisuluokituksen (2023) mukaan Dialogiblogissa julkaistut blogitekstit kuuluvat luokkaan E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut ja tarkennettuna E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli. Katso luokan koko kuvaus OPH:n sivustolta. Selkeästi taiteellisten tekstien kohdalla luokitus on F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta ja videoiden sekä podcastien kohdalla I Audiovisuaaliset julkaisut.

Kirjoittajaohjeet

Sote-akatemian monialainen Dialogiblogi

Dialogiblogin kautta viestitään sosiaali-, terveys- ja sivistysaloihin liittyvästä tutkimuksesta, koulutuksesta ja yhteistyöstä sekä tuodaan keskusteluun uusia tieteellisiä ja taiteellisia näkökulmia. Blogista löydät monenlaista sisältöä aina podcasteista tieteellisiin teksteihin ja esseistä novelleihin.  

Dialogiblogin lähtökohtana on monialaisuus.

Blogin tarkoitus on edistää tieteiden ja toimijoiden välistä yhteistyötä koulutuksessa, tutkimuksessa ja yhteiskunnallisessa vuorovaikutuksessa, sekä popularisoida verkostoissamme tehtävää työtä. Läpileikkaavana teemana korostuu yhteistyöpintojen luominen ja vahvistaminen, keskustelevuus ja näkökulmien kohtaaminen.

Kommenttikentät ovat aina avoinna – liity monialaiseen keskusteluun blogissa ja sosiaalisessa mediassa! 

Ohjeita kirjoittajalle:

Ota aina ennakkoon yhteyttä ja ehdota aihetta tai tekstiä. Sovimme kanssasi julkaisupäivän.

 • Tekstit lähetetään blogin toimittajalle Suvi Puttoselle (sumaput@utu.fi) 7 päivää ennen sovittua julkaisua. Puttonen tarkistaa, oikolukee ja tarvittaessa editoi sisällön, lisää tekstin blogialustaan sekä laatii Sote-akatemian tiimin kanssa kirjoituksista sosiaalisen median julkaisut. 
 • Tervetulleita tarjouksia ovat blogiartikkelien lisäksi myös tutkimusta popularisoivat tekstit, esseet, mielipidekirjoitukset, sekä taiteellisemmat sisällöt, kuten runot ja novellit. Luovempien tekstien kanssa sovelletaan samaa sisältökriteeristöä, kuin muidenkin tekstien kohdalla (liittyminen Sote-akatemian toiminnan teemoihin).
 • Sisällön on oman näkökulman ohella liityttävä Sote-akatemian läpileikkaaviin teemoihin: Monialainen osaaminen, sosiaali-, terveys-, kasvatus- ja opetuspalvelujen kehittäminen ja muutos, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, kestävä kehitys. 

Näin blogin sisältö ja ydinviesti pysyvät yhtenäisenä. Tutustu Sote-akatemiaan.

Lisäksi ajatus on tuoda näkyväksi inhimillistä kokemusta ja kohtaamista kyseisten teemojen puitteissa.

 • Taiteellinen sisältö otsikoidaan tyylillä ”Kategoria: Otsikko”. Esimerkiksi “Novelli: Ihmisen kaipuu”.
 • Blogiartikkelien pituus on mieluiten noin 2–3 liuskaa. Muissa tekstilajeissa pituus tekstilajin mukaan:
  • Esseet max 8000 merkkiä (välilyönteineen)
  • Runot max 2 sivua (A4) muotoiluineen
  • Novellit max 6000 merkkiä (välilyönteineen)

Pituudet ovat suuntaa antavia. Jos teksti on paljon mainittua merkkimäärää pitempi, voidaan se julkaista myös osissa. 

 • Voit halutessasi sisällyttää tekstiin myös linkkejä lähdemateriaaliin ja muuhun tekstin ulkopuoliseen materiaaliin.
 • Mahdollisuuksien mukaan on suotavaa viitata Dialogiblogin muihin teksteihin!
 • Toimita myös mahdolliset linkit sosiaalisen median kanaviin ja muihin resursseihin (omiin tai organisaation), joihin haluat lukijan ohjata.
 • Tekstin lopussa julkaistaan pieni profiilikuva kirjoittajasta. Toiveena on, että kirjoittaja toimittaa itse profiilikuvan. Tarvittaessa voimme hyödyntää myös Turun yliopiston mediapankin kuvia. 
 • Kuvan alla ilmoitetaan nimeke (esim. opiskelija/projektitutkija/professori tms), affiliaatio (organisaatio) sekä titteli (esim. HuK/VTM/VTT tms).
 • Luovien tekstien lopussa voimme julkaista laajemman kuvauksen kirjoittajasta, esimerkiksi: ”Kirjoittaja on intohimoinen huonekasviharrastaja ja vakuuttunut siitä, että systeemisyysajattelu on tulevaisuutta”. Liitäthän siis halutessasi tekstisi loppuun tällaisen max. 2 virkkeen mittaisen kuvauksen itsestäsi.
 • Halutessasi voit toimittaa myös tekstiin liittyviä kuvituskuvia. Ellei tällaisia ole omasta takaa, etsimme tekstin aiheisiin sopivia kuvia Sote-akatemian, yliopiston tai verkon kuvapankeista. Pääkuva näkyy sosiaalisen median jaoissa, joten sen kannattaa olla laadukas ja houkutteleva.
 • Jotta kirjoituksilla olisi mahdollisimman laaja kattavuus, julkaisu on hyvä jakaa myös omissa sosiaalisen median kanavissa. Vähintään kannattaa käydä tykkäämässä Sote-akatemian somejaoista (Twitter, Instagram, LinkedIn), sillä jokainen tykkäys lisää julkaisun näkyvyyttä. 
 • Olethan valmis vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin ja osallistumaan kirjoituksesi herättämään keskusteluun blogialustalla ja sosiaalisessa mediassa.
 • Kaikenlainen palaute on tervetullutta. Vinkkaa meille myös mahdollisista sisällöistä ja kirjoittajista! Palautteen, yhteistyöehdotukset ja kysymykset voi osoittaa sähköpostilla osoitteeseen sumaput@utu.fi.

Kiitos yhteistyöstä ja antoisia hetkiä blogin parissa!

Sote-akatemian tiimi

TIIVISTETTY MUISTILISTA:

– Tekstisi
– Kuvat: oma kuva ja mahdolliset kuvituskuvat
– Oppiarvo, affiliaatio, nimeke ja mahdollinen luova kuvaus itsestäsi
– Sosiaalisen median tilit, joihin haluat lukijan ohjata

Lataa kirjoittajaohjeet pdf: