Hyvinvointialueuudistus toi haasteita moniammatilliseen yhteistyöhön perusopetuksen opiskeluhuollossa – Kuka näkee lapsen muutoksen keskellä? 

Moniammatillisuus on ammattilaisten toinen toistensa osaamista täydentävää yhteistyötä. Moniammatillisen yhteistyön lisääntymisestä on iloittu koulumaailmassa, kun opettajien osaamisen lisäksi kouluihin on vuosien varrella saatu täydennystä muun muassa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamisesta.

Itsemurhien ehkäisemisessä tarvitaan moniammatillista yhteistyötä ja kohtaamista

Julkisuuden henkilöiden tekemät itsemurhat sekä mielenterveyspalveluiden saamisen haastavuus on viime aikoina noussut esiin julkisessa keskustelussa. Olemme joutuneet lukemaan toistuvasti siitä, kuinka itsetuhoisista ajatuksista kärsiviä ihmisiä on käännytetty sairaaloiden päivystyksestä pois…

Nuoret neurokirjolla: pohdintaa yhteiskunnan ja diagnostiikan näkökulmista (NEPSOS)

Onko neurokirjon piirteiden yleistyminen seurausta yhteiskunnallisista muutoksista, tietoisuuden lisääntymisestä vai diagnostiikan tarkentumisesta? Miten neurokirjo huomioidaan nuorten palveluissa? Aiheesta keskustelemassa sosiaalityön professori Merja Anis, nuorisopsykiatrian apulaisprofessori Max Karukivi ja erityispedagogiikan apulaisprofessori Minna Kyttälä.

Ensimmäinen vai kolmas tehtävä? Ajatuksia yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoista

Tutkimus ja viestintä toimivat eri logiikoilla ja seuraavat eri virtauksia. Tutkimus kuvaa yhä kompleksisempaa maailmaa yhä kompleksisemmilla tavoilla – tämän joskus sekavalta tuntuvan ja erikoistumista suosivan maailman keskellä…

”Yritän ajatella lapseni itkun taakse” Vanhemman ja taaperon valmistautuminen tuleviin eroamiskokemuksiin ja siirtymään kotihoidosta varhaiskasvatukseen

Lapsen aloitus varhaiskasvatuksessa on merkittävä siirtymä niin lapselle kuin vanhemmille. Siirtymävaihe kotoa varhaiskasvatukseen herätti tutkimukseen osallistuneissa vanhemmissa pohdintaa, tunteita ja eläytymistä pienen lapsen tuleviin kokemuksiin. Vanhempien kuvailema epävarmuus…

Kokemuksia monialaisesta yhteistyöstä Teknologialla osallisuutta – verkostolla vaikuttavuutta (TEKOS) -hankkeessa

TEKOS-hankkeen tavoitteena on koota monitieteinen verkosto, joka edistää älyvaate- ja älyhuonekaluteknologian keinoin sellaisten henkilöiden osallisuutta, joiden itsenäinen toimintakyky on alentunut.

Tiedekummiyhteistyö yhdistää lastensuojelujärjestöt ja tiedemaailman asiantuntijat

Koulutukseen kiinnittyminen ehkäisee nuorten syrjäytymistä. Perheiden taloudelliset haasteet saattavat lisätä lasten syrjäytymisriskiä. Köyhien perheiden lapsilla on suurempi riski joutua kiusatuiksi, kuin muilla samanikäisillä.