Featured

Sote-akatemian ja luovan kirjoittamisen oppiaineen yhteistyö tuo kokemusäänet esiin taiteen kautta

Sote-akatemian Dialogiblogi on alusta, joka on avoinna monenlaisille äänille. Tilan saavat niin tieteelliset kuin taiteelliset tekstit, niin ääni- kuin kuvamateriaalit. Miksi tuoda taiteellista ilmaisua Dialogiblogiin?

Ikääntyneiden kotona asumisen ja hyvinvoinnin tukeminen terveysteknologian avulla Suomessa vuonna 2050 – poimintoja tulevaisuusraportista

WHO ennusti vuonna 2018, että yli 60-vuotiaiden määrä maailmassa tulee jopa kaksinkertaistumaan seuraavan kolmen vuosikymmenen aikana. Elinajanodotteen noustessa sekä iäkkäiden määrän kasvaessa suhteellisesti työikäisiin verrattuna erityisesti hoitoalaa uhkaa entistäkin voimakkaampi työvoimapula.

Luonto- ja eläinavusteisuus osaksi sivistys- ja sote-ammattilaisten työkalupakkia

Luontopohjaiset ratkaisut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ovat ajankohtaisia. Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt valtioneuvoston periaatepäätöksen toimeenpanosuunnitelman, jonka neljä painopistettä ovat osallisuus, arkiympäristön kehittäminen, hyvinvointia, terveyttä ja turvallisuutta edistävä toiminta ja palvelut sekä päätöksenteolla vaikuttavuutta.

Koulun ja vapaa-ajan toiminnan rooli nuoren hyvinvoinnin tukemisessa vuonna 2050

Osallistuimme keväällä 2021 Tulevaisuusajattelu ja skenaariot sosiaali- ja terveydenhuollossa -kurssille, jossa tutustuimme tulevaisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin, tulevaisuusajatteluun sekä opettelimme tulevaisuuskuvien avulla rakennettavaa skenaariotyöskentelyä. Kurssitehtävänä oli skenaarioraportti kiinnostuksen kohteena olevasta aiheesta, käyttäen tulevaisuustaulukkomenetelmää tulevaisuuteen suuntautuvien skenaarioiden luomiseksi.