Teknologia toiminnanohjauksen tukena – kokemuksia JäPä:n hyödyistä asiakkaalle

Digityökalut nähdään nykyisin jo hyödyllisenä tapana lisätä vuorovaikutusta asiakkaan ja ammattilaisen välillä, eikä niiden käyttöönotto edellytä rakenteiden muuttamista. Älypuhelimien sovellukset ja pelillisyys ovat yksi lisätyökalu ammattilaisen työkalupakissa, eivät korvaava palvelu.

Hyvinvointialueuudistus toi haasteita moniammatilliseen yhteistyöhön perusopetuksen opiskeluhuollossa – Kuka näkee lapsen muutoksen keskellä? 

Moniammatillisuus on ammattilaisten toinen toistensa osaamista täydentävää yhteistyötä. Moniammatillisen yhteistyön lisääntymisestä on iloittu koulumaailmassa, kun opettajien osaamisen lisäksi kouluihin on vuosien varrella saatu täydennystä muun muassa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamisesta.

Ensimmäinen vai kolmas tehtävä? Ajatuksia yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoista

Tutkimus ja viestintä toimivat eri logiikoilla ja seuraavat eri virtauksia. Tutkimus kuvaa yhä kompleksisempaa maailmaa yhä kompleksisemmilla tavoilla – tämän joskus sekavalta tuntuvan ja erikoistumista suosivan maailman keskellä…

Koira mukana monitoimijaisessa yhteistyöverkostossa

Monialainen yhteistyö laajenee monitoimijaiseksi silloin, kun ammattihenkilöiden lisäksi mukana tasavertaisena toimijana on asiakas tai esimerkiksi avustava koira. Monitoimijaisen yhteistyön onnistumisen kannalta siihen osallistuvien toimijoiden on tärkeää päästä keskinäiseen erilaisia näkökulmia kunnioittavaan vuorovaikutukseen, jossa tunnistetaan kaikki osaamisalat ja luodaan keskinäistä luottamusta.

Monitieteinen yliopistoverkosto kehittämässä kuntoutuksen koulutusta ja tutkimusta

Monitieteisen kuntoutuksen verkosto (MOKUVE) aloitti toimintansa vuonna 2021. Verkostoyhteistyön tavoitteena on kehittää kuntoutuksen koulutusta, tutkimusta ja yhteistoimintaa sekä edistää kaikkien korkeakoulujen valtakunnallista yhteistyötä.

Yhteiskehittämisen uusi normaali – resurssiviisas moniäänisyys

Lasten ja nuorten, palvelujen, sosiaalialan ammattilaisten ja arjen kipukohtia on käsitelty REDI SOTE -hankkeen kevään 2023 kahdessa pilotissa Turun kauppakorkeakoululla. Vuosi sitten kevään 2022 aiheena oli toinen iso yhteiskunnallinen teema: kotihoito. Näitä kahta isoa aihetta on työstetty sohy-alan ammattilaisten ja IT-osaajien yhteisissä piloteissa.

Asiakas ja hänen elämänsä palvelukartan keskiössä

Tässä totuuspohjaisessa fiktiivisessä tarinassa kuvataan monialaisen yhteistyöverkoston toimintaa palveluohjauksellisen työotteen ja asiakaskokemuksen kautta.
”Kun tapasin sen työntekijän, elämäni tuntui olevan aika sekaisin. Se pysähtyi kuuntelemaan minua. Aluksi tapaamiset oli aika vaikeita, koska sen katse tuntui porautuvan sieluuni saakka.” …