Elintapaohjauksen yhtenäinen kehittäminen

Elintavoilla on merkittävä vaikutus hyvinvointiin ja terveyteen. Elintapojen muutoksella voidaan vähentää terveysriskejä.

Keskeisiä keinoja vaikuttaa kansanterveydellisiin ongelmiin ovat: terveysriskien varhainen tunnistaminen, puheeksi ottaminen ja neuvonta sekä tarvittaessa hoitoon ohjaus Onnistuakseen tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken…

Hyteä ja sotea – sote-järjestöjen hyte-yhteistyö hyvinvointialueen menestystekijäksi

Suomessa toimii yli 11 000 sosiaali- ja terveysalan järjestöä (=sote-järjestöt) ja niissä on 1,3 miljoonaa jäsentä. Järjestöistä lähes kolmasosa on suuntautunut lastensuojeluun ja -hoitoon sekä vanhemmuuteen ja huoltajuuteen. Seuraavaksi suurin toimiala…

Eväät taloudellisesti kestävään ja ihmisille parempaan sote-järjestelmään? Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta rakentamassa

”Ei ole olemassa vaikeampaa ja vaarallisempaa tehtävää kuin luoda asioille uusi järjestys. Kaikki ne vastustavat uudistuksia, joille vanhasta järjestyksestä on ollut etua ja sitä puolustavat …