Ravitsemuksella hyvinvointia kuntiin

Vaikka jokainen kansalainen viime kädessä päättääkin itse omista elintavoistaan, vaikuttaa yhteiskunta merkittävästi yksilön valintoihin. Kunnan vastuulla on huolehtia siitä, että asukkaat elävät ympäristössä, joka tukee terveyttä edistäviä valintoja, sekä suojelee hyvinvointia ja terveyttä uhkaavilta tekijöiltä…

Elintapaohjauksen yhtenäinen kehittäminen

Elintavoilla on merkittävä vaikutus hyvinvointiin ja terveyteen. Elintapojen muutoksella voidaan vähentää terveysriskejä.

Keskeisiä keinoja vaikuttaa kansanterveydellisiin ongelmiin ovat: terveysriskien varhainen tunnistaminen, puheeksi ottaminen ja neuvonta sekä tarvittaessa hoitoon ohjaus Onnistuakseen tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken…

Hyteä ja sotea – sote-järjestöjen hyte-yhteistyö hyvinvointialueen menestystekijäksi

Suomessa toimii yli 11 000 sosiaali- ja terveysalan järjestöä (=sote-järjestöt) ja niissä on 1,3 miljoonaa jäsentä. Järjestöistä lähes kolmasosa on suuntautunut lastensuojeluun ja -hoitoon sekä vanhemmuuteen ja huoltajuuteen. Seuraavaksi suurin toimiala…

Eväät taloudellisesti kestävään ja ihmisille parempaan sote-järjestelmään? Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta rakentamassa

”Ei ole olemassa vaikeampaa ja vaarallisempaa tehtävää kuin luoda asioille uusi järjestys. Kaikki ne vastustavat uudistuksia, joille vanhasta järjestyksestä on ollut etua ja sitä puolustavat …