Terveisiä auskulta auskulle

Moi uusi ausku!

Onnittelut paikasta opettajan pedagogisiin opintoihin – tuleva vuosi tulee olemaan jotain ihan erilaista kuin tähän asti mutta se on sitäkin antoisempaa! Täällä kirjoittelee viime lukuvuonna pedagogiset suorittanut, historian ja yhteiskuntaopin ”vanha” ausku. Vuosi meni silmänräpäyksessä, mutta hyvässä muistissa on vielä muutama juttu ja vinkki, joista toivon olevan sinulle iloa ja hyötyä.

Aivan aluksi haluan sanoa, että kaikesta selviää aivan varmasti, don’t worry! Olet ehkä saattanut jo kuulla, että auskuvuosi voi olla kiireinen ja että aikataulut voivat muuttua lyhyellä varoitusajalla. Tämä kaikki pitää kyllä paikkansa, mutta mitään ylitsepääsemätöntä ei ainakaan omalle kohdalleni sattunut. Hyvänä apuna kaiken kiireen ja satunnaisen epätietoisuuden keskellä toimivat kalenteri ja auskukaverit, joilta saa tukea ja tietoa tärkeistä jutuista. Yksin ei tarvitse todellakaan jäädä. Myös ohjaajien ja didaktikkojen kanssa asiat saa yleensä järjestymään.

Norssilla päivät kuluvat oppitunteja seuratessa ja omia tunteja suunnitellessa ja pitäessä eikä kahvittelua auskuhuoneessakaan pidä unohtaa. Opettaminen aloitetaan syksyllä matalan kynnyksen opetustuokioilla, ja kevään puolella saa vastata jo muutaman tunnin kokonaisuuksista. Esimerkiksi alkusyksyn ensimmäisillä tunneilla kävimme auskuparini kanssa läpi kotitehtäviä, mutta muuten opetuksesta vastasi vielä opettaja. Kevään puolella taas pääsin opettamaan useamman tunnin ajan EU:n erilaisia toimielimiä ja niiden rooleja päätöksenteossa. Tällaisen kokonaisuuden opettaminen antaa mahdollisuuden suunnitella opetusta aivan eri tavalla kuin yhden yksittäisen tunnin pitäminen siellä täällä. Ja niinhän sitä sanotaan, että nälkä kasvaa syödessä – näin on asian laita myös opettamisessa.

Oppituntien lisäksi toinen tärkeä norssilla tapahtuva juttu on kouluharjoittelu. Lyhyesti sanottuna se tarkoittaa kaikkea opetuksen ulkopuolista toimintaa, jota opettajan voi ajatella tekevän: esimerkiksi kokeiden arvioimista, kokouksiin osallistumista ja tapahtumien suunnittelua. Kouluharjoittelutunnit tulivat minulla välillä helpommin täyteen, ja välillä täytyi nähdä enemmän vaivaa, että sai tunnit kasaan. Oman ohjaajan tehtävä on varmistaa, että harjoittelijan tunnit täyttyvät, joten tässäkään asiassa ei tarvitse jäädä yksin. Kaikista muistakin mieltä askarruttavista asioista voi aina kysellä ensin omalta ohjaajalta, joka varmasti neuvoo eteenpäin. Ohjaajan kanssa kannattaa myös rohkeasti keskustella siitä, mitä itse toivoo harjoittelulta, ja antaa palautetta myös toiseen suuntaan, jos jokin asia ei toimi. Harjoittelua tehdään kuitenkin ennen kaikkea itseä ja tulevaisuutta varten.

Kevään puolella on mahdollisuus päästä tekemään sivuaineharjoittelu johonkin toiseen aineeseen, josta on tarvittavat opinnot suoritettuna. Minä harjoittelin äidinkielen ja kirjallisuuden aineessa ja suosittelen ehdottomasti tutustumista toisen aineen opetukseen; saat yhden ohjaajan lisää ja pääset näkemään ja kokeilemaan opetusta jälleen uudesta näkökulmasta. Opin paljon äikän auskuilta, joiden kanssa olin samassa ohjausryhmässä, sillä heillä oli opetuskokemusta jo syksyltä, kun itse vasta aloittelin samassa oppiaineessa. Kannattaa muutenkin hyödyntää kaikki mahdollisuudet, joissa pääsee näkemään ja kuulemaan, miten joku toinen opettaa. Esimerkiksi kasvatustieteen opinoissa oli ainakin viime vuonna useampikin mahtava opettaja kertomassa omista kokemuksistaan uransa varrelta.

Parasta auskuvuodessa oli omasta mielestäni ihmiset. Norssin oppilaat ovat aivan huippuja, ja mitä enemmän antaa itsestään heille, sitä enemmän saa myös itse. Kavereita, keiden kanssa jakaa iloja ja suruja tai vaikka vain hörppiä kahvia tai teetä, löytyi niin omasta aineryhmästä kuin toisten aineiden auskuistakin. Kaikki ovat auskuvuonna tavallaan samassa veneessä, ja minusta oli todella lohdullista kuulla, kuinka muitakin välillä väsytti tai jännitti seuraava oppitunti. Opintojen aikana on mahdollista päästä haistelemaan opetusmaailmaa myös erilaisten tapahtumien kautta, joihin Turaus jäseniään lämpimästi kannustaa. Educa-messuille ja Talvipäiville vahva suositus täältä! Kokonaisuudessaan pedagogisiin opintoihin mahtuu paljon kaikkea kirjatenteistä oppituntien palautekeskusteluihin ja pikkujouluista kevään seminaaritöihin. Voit itse vaikuttaa hyvin paljon siihen, millainen vuodesta tulee sinun kohdallasi, ja se kannattaa ehdottomasti tehdä.

 

Omasta puolestani vielä hurjasti tsemppiä tulevaan auskuvuoteen, se on ihan paras vuosi!

 

terkuin

Iida Savolainen

historian ja yhteiskuntaopin ausku vuosimallia 2018-2019


Vastaa