Pilotti 1 takana ja pilotti 2 lähtökuopissa

Sote-akatemian pilottina kehitetty Moniammatillisen klinikkaopetuksen -opintojakso on nyt entistä ehompi kun koulutus pyörähtää käyntiin kolmannen kerran maaliskuussa 2019. Opintojen luennoista osa on tehty luentotallenteiksi ja potilas-casit ovat saaneet kirjallisten tapausselostusten tueksi kukin neljä lyhyttä videota innostamaan opiskelijoiden työskentelyä kun he tekevät tapauksista ohjaus/hoitosuunnitelmia. Moodle-alueelle sijoitettu opettajien Hermo-keskus on osoittautunut tarpeelliseksi …

Tarjolla graduaihe kasvatustieteeseen

Graduaihe teknoimun/teknostressin ja työhyvinvoinnin yhteyksistä yliopisto-opettajilla. Kärkihankkeen pilotit opettajineen olisivat mahdollisuus kerätä tutkimusaineistoa 2018-2019. Tätä on hiljattain tutkittu perusasteella ja toisella asteella …

Oppimisympäristön arviointi

26.2.2017 taustaryhmä arvioi käytössä ollutta Moodle-ympäristöä mm. opiskelijapalautteen pohjalta ja selvittää Echo-palvelimen mahdollisuuksia opettajan työkaluna kun opiskelijamäärä on suuri. Lopuksi sovitaan jatkoaskelmista.

Sote-akatemia esittäytyy 27.3.2018

Sote-tutkimukseen ja koulutukseen pureutuva keskusteluseminaari 27.3 klo 12-15.30 esittelee Sote-akatemiaa.  Tästä on hyötyä Monellen hahmottamisessa kärkihankkeen taustaryhmälle, sidosryhmille ja opiskelijoille. Ilmoittautumislinkki Tilaisuudesta …

Hankesuunnitelma on hyväksytty

Olemme Turun yliopiston kehittäjäyhteisöjen kanssa osa Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa kärkihanketta Korkeakoulujen henkilöstön pedagogisen ja digitaalisen opetus- ja ohjausosaamisen vahvistaminen sen alahankkeessa …