Unelmien tila -projekti 

Osallistuvat ryhmät, lapsimäärät ja lasten iät:  

 •  2 esiopetusryhmää Saukot ja Majavat, 34 lasta 

 Osallistuvat opettajat, lastenhoitajat, muu henkilökunta: 

 • 2 vakan opettajaa, 4 vakan lastenhoitajaa 

 Projektin kesto (arvio montako viikkoa ja montako tuntia/vko): 

 • Toteutettu: 6 kertaa (1kerta noin 2h) 
 • Jäi kesken mutta olisi ollut noin 10kertaa yhteensä 

 

Projektin tavoitteet 

Oppimiskokonaisuus 1: Orientaatio (Design museo) 

 • Tavoitteet: kerrotaan prosessiin osallistuville lapsille, mitä harjoitellaan ja miten arvioidaan 
 • Yhteistyön vahvistaminen ja neuvottelutaitojen (esim. joustaminen) harjoittelu osana yhteistyötä 

Oppimiskokonaisuus 2: Suunnittelu 

 • Tavoitteet: yhteistyön korostuminen (tämä vaihe jäi kesken) 

Laaja-alainen osaaminen: 

 • kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu 
 • monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen 

 

Projektin kuvaus 

Orientaatio 1: Design museo 

 • Vastakohtiin tutustuminen eri aistein – > vastakohdat kuvina (melu vs. hiljaisuus, pehmeä vs. kova), tehtiin tunnekuvat 
 •  ->tunnekuvat; pareittain lapset tunnustelivat omista pusseista esinettä, jonka jälkeen etsivät itselleen parin (parilla oli sama esine). Parit antoivat esineelle nimen ja päättivät esineelle tunnetilan. 
 • Teknologiavälineisiin tutustuminen –> Pienryhmittäin tutustuttiin salkun sisältöön. Keskusteltiin, mitä sähkölaitteita huoneissa voi olla. Keskustelun pohjalta kokeilimme ledivaloja sekä ovisummeria. -> Jokainen pääsi rakentamaan oman pörriäisen ja tutustumaan, kuinka paristokotelot sekä moottorit toimivat 
 • Orientaation alkuun ryhmiemme maskoteilta tuli kirje, jossa maskotit pyysivät apua unelmien tilan rakentamiseen. Kirjeeseen palattiin jokaisen tuokion alussa.  
 • Lapset jaettiin 3-4 hengen ryhmiin ja he saivat keksiä suunnitteluryhmälleen nimen. Ryhmän jäsenten sekä ryhmän nimi tulostettiin vinyylileikkurilla. Lapset saivat itse valita fontin sekä vinyylin värin.  

SUUNNITTELU 

 • 1. Majavat ehtivät kiertämään päiväkodin tiloja pienryhmittäin ja päättämään, minkä päiväkodin tilan he luovat unelmien tilaksi. Pienryhmille annettiin kierrokselle päiväkodin pohjapiirustus sekä tabletti.  
 • 2. Etäopetusjakson aikana eskareille annettiin tehtäväksi suunnitella paperille oma unelmien tila.  Majaville tarkennettiin vielä, että suunnitelma tulisi tehdä tilaan, jonka he ehtivät pienryhmänä valitsemaan 

Käytetyt käsityö– ja teknologiavälineet: 

 • Maker-salkku (kuumaliima, paristot, klemmarit) vinyylileikkuri, tulostusmateriaali, sakset, liima, koristeet, ympäristön havainnointi 

Oppimisympäristöt: 

 • Fyysinen: Design museo, päiväkodin kaikki tilat käytössä (ruokala, jumppasali, ryhmätilat,..) 
 • Sosiaalinen: ryhmissä työskentely, vierailu museossa 

 

Reflektointi ja arviointi 

Miten tavoitteet saavutettiin? 

 •  asetetut tavoitteet saavutettiin 

Mikä oli projektin arvokkain anti lapsille? Miten projekti vaikutti lasten käsityö– ja teknologiaosaamisen kehittymiseen? 

 • Pörriäinen oli lapsille innostavaa tekemistä. Innosti kun sai elävää aikaiseksi. Pörriäisiä ihailtiin valmiinakin.  

Mikä oli projektin arvokkain anti opettajille? Mitä projektissa tehtyä/projektista opittua aiotte soveltaa jatkossa? Miten muuttaisitte toteutusta, jos projekti järjestettäisiin uudelleen? Mitä tekisitte toisin, millaisia asioita nostaisitte esiin / hentäisitte toiminnassa? 

 • Monipuolinen välineistö, joka innosti lapsia 
 • Hyödynnämme jatkossa uutta opittua teknologiaosaamista.                                                                 
 • Projektille voisi jatkossa antaa vielä enemmän aikaa ja tehdä sen pidemmällä aikavälillä  

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *