Monialainen innovointi osana terveydenhuollon kehittämistä

Innovointi on prosessi, jossa luodaan ja toteutetaan uusia ideoita, menetelmiä, tuotteita tai palveluita, tuottaen arvoa positiivisen muutoksen, parannusten tai edistyksen muodossa. Lisäksi se voi tarkoittaa olemassa olevan tiedon tai ratkaisujen uudenlaista hyödyntämistä tai kehittämistä. (1) Innovointi on keskeinen keino luoda kestävämpää tulevaisuutta, sillä sen avulla voidaan mm. parantaa tehokkuutta, hyödyntää resursseja entistä paremmin ja löytää…