Monialainen innovointi osana terveydenhuollon kehittämistä

Innovointi on prosessi, jossa luodaan ja toteutetaan uusia ideoita, menetelmiä, tuotteita tai palveluita, tuottaen arvoa positiivisen muutoksen, parannusten tai edistyksen muodossa. Lisäksi se voi tarkoittaa olemassa olevan tiedon tai ratkaisujen uudenlaista hyödyntämistä tai kehittämistä. (1) Innovointi on keskeinen keino luoda kestävämpää tulevaisuutta, sillä sen avulla voidaan mm. parantaa tehokkuutta, hyödyntää resursseja entistä paremmin ja löytää…

Lihavuuden stigma voi varjostaa hyvää raskaus- ja synnytyskokemusta

Ylipainoisten (BMI ≥ 25) ja merkittävästi ylipainoisten eli lihavien (BMI ≥ 30) synnyttäjien osuus on Suomessa ja muissa länsimaissa kasvanut merkittävästi viime vuosikymmeninä. Tällä hetkellä lähes puolet synnyttäjistä Suomessa on ylipainoisia ja viidesosa lihavia. Lihavuuteen liittyy paljon negatiivisia asenteita ja ennakkoluuloja niin terveydenhuollossa kuin yhteiskunnassa yleisesti. Lihavuuden stigma on läsnä myös äitiyshuollon kohtaamisissa ja se…

Käytännön vinkkejä ja unohtumattomia kokemuksia Shanghain tutkijakoulumatkalla

Osallistuimme marraskuussa 2023 ReCap-projektin (Research Career Pathway) järjestämään konferenssiin ja talvikouluun Shanghaissa, Kiinassa. ReCap-projektin tavoitteena on tukea nuorten tutkijoiden urapolkua ja kehittää kansainvälistä hoitotieteen metaverkostoa. Tässä blogikirjoituksessa jaamme kokemuksia Kiinaan matkustamisesta ja tapahtuman toteutukseen liittyvistä käytännön asioista. Matkan valmistelu alkoi jo noin puoli vuotta ennen lähtöä. Valmisteluissa piti huomioida monia käytännön asioita matkustamisen ja tapahtuman…