Toimintaa ohjaavat uskomukset ja potilaan kuulluksi tuleminen

Jonkin aikaa sitten luin tutkimuksen, josta ajattelin, että vau, tässä on todella päästy pintaa syvemmälle ja käsiksi sellaisiin oleellisiin asioihin, joiden ymmärtämisestä on hyötyä tutkimuksen kontekstin ulkopuolellakin. Handberg ja Voss (2018) tutkivat AAC:n eli puhetta tukevien ja korvaavien kommunikaatiomenetelmien (eli esteettömän viestinnän) käyttöä intuboitujen potilaiden kanssa teho-osastolla. Tutkimusprojektiin sisältyi sairaanhoitajien sekä toiminta- ja fysioterapeuttien koulutusta…

Diagnostinen prosessi edellyttää tiimityötä potilasturvallisuuden parantamiseksi

Asianmukainen ja oikea-aikainen diagnostiikka on tärkeä osa potilaan hoitoketjua. Diagnostiset virheet ovat kuitenkin viime vuosina nostettu esiin yhdeksi keskeisimmiksi potilasturvallisuutta vaarantaviksi tekijöiksi (1-2). Yhdysvaltalaisen kansallisen lääketieteellisen akatemian (The National Academy of Medicine, NAM) julkaiseman raportin “Improving diagnosis in health care” mukaan, diagnostisia virheitä esiintyy kaikissa hoitoympäristöissä aiheuttaen merkittävälle osalle potilaista viivästynyttä tai haitallista hoitoa sekä…

Huomio potilasturvallisuuteen

Tänään 15.9.2023, kun kirjoitan tätä blogia, vietämme sairaalassa maailman terveysjärjestö WHO:n julistamaa potilasturvallisuuden päivää. Tänä vuonna virallinen päivä osui sunnuntaiksi, joten juhlistimme potilasturvallisuutta etukäteen. Päivän teema on tänä vuonna osallisuus. Teemalla korostetaan potilaiden ja asiakkaiden sekä heidän läheistensä mukaan ottamista ja sitouttamista potilasturvallisuuden edistämiseen. Tarkoituksena on saada potilaiden ja asiakkaiden ääni kuuluville sekä hoitavan henkilökunnan keskuudessa että erityisesti niissä foorumeissa, joissa sekä poliittiset että…