Työn psykososiaaliset riskitekijät voivat heikentää työkykyä

Väitöskirjassatutkimuksessani tarkastelin työterveyshuollon terveystarkastusten sisältöä ja kirjaamista, erityisesti psykososiaalisten riskitekijöiden kirjaamista. Samalla tutkin voidaanko psykososiaalisia riskitekijöitä tunnistaa näistä kirjauksista automaattisesti tekoälyn avulla.  Työterveyshoitajien terveystarkastuksissa kirjaamat psykososiaaliset riskitekijät korreloivat merkittävästi alhaiseen koettuun työkykyyn sekä lääkärin kirjoittamaan B-lausuntoon eläkettä, pitkittynyttä sairauspoissaoloa tai kuntoutusta varten. Työn psykososiaalisilla riskitekijöillä tarkoitetaan niitä työhön, työympäristöön ja työn organisointiin liittyviä tekijöitä, jotka…

Tunnetaidot osana hyvää mielenterveyttä

Mielenterveys on olennainen osa terveyttä ja hyvinvointiamme. Se vaikuttaa siihen, miten koemme ja käsittelemme elämän erilaisia tapahtumia, mitä ajattelemme itsestämme ja ympäröivästä maailmasta sekä miten selviydymme päivittäisistä haasteista. Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee mielenterveyden hyvinvoinnin tilaksi, joka antaa ihmiselle mahdollisuuden selviytyä elämän stressistä, toteuttaa kykyjään, oppia ja työskennellä hyvin sekä antaa panoksensa ympäröivään yhteisöön. Mielenterveyden osatekijöitä…

Terveyttä tieteestä -blogi muuttaa!

Kuluneiden vuosien aikana Terveyttä tieteestä -blogi on ollut terveydenhuollon ammattilaisten, tutkijoiden ja muiden tiedonjanoisten lukijoiden tärkeä tietolähde. Blogi on tarjonnut tuoretta tutkimustietoa kliinisessä työssä toimiville ammattilaisille ymmärrettävässä muodossa, ja sen suosio on kasvanut tasaisesti vuodesta 2014 lähtien. Nyt, innostuneena ja odottavin mielin, voimme ilmoittaa blogin uudesta kodista Turun yliopiston blogialustalla. Alkuperäinen Terveyttä tieteestä -blogin idea…