Mitä jokaisen hoitotyön ammattilaisen tulisi tietää generatiivisesta tekoälystä?

Generatiivinen tekoäly ja suuret kielimallit tarjoavat lupaavia mahdollisuuksia hoitotyön tehostamiseen, tarjoten työkaluja diagnoosien tarkentamiseen, hoitosuunnitelmien räätälöintiin sekä potilasviestinnän parantamiseen. Esimerkiksi tekoälyn avulla voidaan analysoida suuria määriä potilastietoja nopeasti, mikä mahdollistaa yksilöllisten terveysriskien ennustamisen ja ennaltaehkäisevien toimenpiteiden suunnittelun. Samoin, kielimallit voivat auttaa laatimaan ymmärrettäviä ja selkeitä hoito-ohjeita potilaille, sekä tarjota tukivälineitä monimutkaisten lääketieteellisten tietojen käsittelyyn. Yleisimpiin…

Digitalisaatio – kohti ekologisesti kestävämpää sosiaali- ja terveydenhuoltoa

Loppuvuodesta 2023 Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) julkaisi digitalisaation ja tiedonhallinnan strategian vuosille 2023-2035 (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2023). Strategiassa painotetaan helppokäyttöisiä sekä yksilöllisiä digitaalisia palveluita, joiden avulla pyritään tukemaan väestön mahdollisuuksia oman hyvinvointinsa, terveytensä sekä toimintakykynsä ylläpitämiseen. Ajan hengelle uskollisena digitaalisten palveluiden ja tiedonhallinnan kehittämisessä luvataan huomioida sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden lisäksi myös ekologinen kestävyys. Mutta…

Monialainen innovointi osana terveydenhuollon kehittämistä

Innovointi on prosessi, jossa luodaan ja toteutetaan uusia ideoita, menetelmiä, tuotteita tai palveluita, tuottaen arvoa positiivisen muutoksen, parannusten tai edistyksen muodossa. Lisäksi se voi tarkoittaa olemassa olevan tiedon tai ratkaisujen uudenlaista hyödyntämistä tai kehittämistä. (1) Innovointi on keskeinen keino luoda kestävämpää tulevaisuutta, sillä sen avulla voidaan mm. parantaa tehokkuutta, hyödyntää resursseja entistä paremmin ja löytää…

Pivoting risks into opportunities – gamification towards healthier outcomes

Being a game hobbyist myself, I have gone through the immersive satisfaction and dismay, the excitement and frustration, as well as the benefits and consequences of spending (I would say) “moderately excessive” time playing digital games. Depending on whom you ask between a gamer and a non-gamer or a child and a parent, the excessive…

Does artificial intelligence pose a threat to safe nursing care?

In the end of November 2022 the world as we know it took I slight turn, as OpenAI released the prototype of ChatGPT, a chatbot and virtual assistant built upon language processing models trained with vast amounts of openly accessible data. The system made headlines internationally and provoked global debate of its potential usefulness, but…