Terveyttä tieteestä -blogi

Blogin tavoitteena on keskustelun herättäminen tieteen mahdollisuuksista terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Keskeisenä näkökulmana on tieteellisen tiedon soveltaminen käytäntöön. Nostamme keskusteluun mielenkiintoisia tutkimuksia ja pohdimme niiden hyödyntämismahdollisuuksia terveyspalvelujärjestelmässämme sekä yksilöiden että yhteisöjen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Painopisteemme on hoito- ja terveystieteellinen. Toivomme antoisia lukuhetkiä ja keskusteluita sekä eväitä positiivisiin muutoksiin terveyden edistämisessä! Blogin kirjoittajat Kirjoittajat ovat pääsääntöisesti terveystieteiden tohtoreita…

Pivoting risks into opportunities – gamification towards healthier outcomes

Being a game hobbyist myself, I have gone through the immersive satisfaction and dismay, the excitement and frustration, as well as the benefits and consequences of spending (I would say) “moderately excessive” time playing digital games. Depending on whom you ask between a gamer and a non-gamer or a child and a parent, the excessive…

Does artificial intelligence pose a threat to safe nursing care?

In the end of November 2022 the world as we know it took I slight turn, as OpenAI released the prototype of ChatGPT, a chatbot and virtual assistant built upon language processing models trained with vast amounts of openly accessible data. The system made headlines internationally and provoked global debate of its potential usefulness, but…

Työn psykososiaaliset riskitekijät voivat heikentää työkykyä

Väitöskirjassatutkimuksessani tarkastelin työterveyshuollon terveystarkastusten sisältöä ja kirjaamista, erityisesti psykososiaalisten riskitekijöiden kirjaamista. Samalla tutkin voidaanko psykososiaalisia riskitekijöitä tunnistaa näistä kirjauksista automaattisesti tekoälyn avulla.  Työterveyshoitajien terveystarkastuksissa kirjaamat psykososiaaliset riskitekijät korreloivat merkittävästi alhaiseen koettuun työkykyyn sekä lääkärin kirjoittamaan B-lausuntoon eläkettä, pitkittynyttä sairauspoissaoloa tai kuntoutusta varten. Työn psykososiaalisilla riskitekijöillä tarkoitetaan niitä työhön, työympäristöön ja työn organisointiin liittyviä tekijöitä, jotka…

Tunnetaidot osana hyvää mielenterveyttä

Mielenterveys on olennainen osa terveyttä ja hyvinvointiamme. Se vaikuttaa siihen, miten koemme ja käsittelemme elämän erilaisia tapahtumia, mitä ajattelemme itsestämme ja ympäröivästä maailmasta sekä miten selviydymme päivittäisistä haasteista. Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee mielenterveyden hyvinvoinnin tilaksi, joka antaa ihmiselle mahdollisuuden selviytyä elämän stressistä, toteuttaa kykyjään, oppia ja työskennellä hyvin sekä antaa panoksensa ympäröivään yhteisöön. Mielenterveyden osatekijöitä…

Terveyttä tieteestä -blogi muuttaa!

Kuluneiden vuosien aikana Terveyttä tieteestä -blogi on ollut terveydenhuollon ammattilaisten, tutkijoiden ja muiden tiedonjanoisten lukijoiden tärkeä tietolähde. Blogi on tarjonnut tuoretta tutkimustietoa kliinisessä työssä toimiville ammattilaisille ymmärrettävässä muodossa, ja sen suosio on kasvanut tasaisesti vuodesta 2014 lähtien. Nyt, innostuneena ja odottavin mielin, voimme ilmoittaa blogin uudesta kodista Turun yliopiston blogialustalla. Alkuperäinen Terveyttä tieteestä -blogin idea…