Synnytyssairaaloiden imetysohjaukseen panostaminen on äiti- ja vauvamyönteinen teko

Maailman terveysjärjestö (WHO) suosittelee ensi-imetyksen aloitusta tunnin sisällä syntymästä ja kuuden kuukauden täysimetystä. Suomessa kansalliset imetyssuositukset ohjaavat täysimettämään vähintään neljä kuukautta. Lähes kaikki äidit aloittavat imetyksen ja vähintäänkin osittaisimettävät synnytyssairaalasta kotiutuessa. Valitettavan monella täysimetyksen kesto ei kuitenkaan vastaa toiveita. Kahden kuukauden ikäisistä vauvoista vain reilu puolet on Suomessa täysimetettyjä. Imetys päättyy suosituksiin nähden aivan liian varhain ja usein vastoin äidin toiveita.

Ensipäivien imetysohjauksella on valtava merkitys imetyksen aloituksen ja jatkumisen kannalta. Imetysohjauksella tarkoitetaan imetykseen liittyvän tiedon, tuen ja kannustuksen antamista ja se on tärkeä osa kätilöiden ammattitaitoa synnytyssairaaloissa. Vauvamyönteiset imetysohjauskäytännöt kuten varhainen ihokontakti, ensi-imetys, vierihoito ja tutittomuus toteutuvat suomalaisissa synnytyssairaaloissa kiitettävästi. Moni äiti on kuitenkin tyytymätön ensipäivien riittämättömään tai ristiriitaiseen imetysohjaukseen sairaalassa. Imetysohjauksen kritiikki kohdistuu usein ohjauksen määrään, laatuun ja ajoitukseen. Monelle imetysohjausta on liian vähän ja liian myöhään tai se on laadultaan vaihtelevaa. Äidit toivovat ammattilaisilta mm. käytännön perusohjausta vauvan rinnalle asettamiseen ja imuotteen varmistamista.

Puutteellisen imetysohjauksen vanavedessä seuraavat erilaiset imetysongelmat kuten heikentynyt maidonnousu ja lisääntynyt lisämaidon käyttö. Suomalaisissa synnytyssairaaloissa lähes 60 % vastasyntyneistä saa lisämaitoa, jota annetaan usein myös ei-lääketieteellisistä syistä kuten vastasyntyneen itkuisuuteen tai äidin toiveesta. Puutteellisesta imetysohjauksesta johtuva lisämaidon anto voi entisestään vaikeuttaa täysimetyksen toteutumista. On huomioitavaa, että myös ei-imettävät ja lasta osittain imettävät äidit tarvitsevat asianmukaista ohjausta vastasyntyneen ruokintaan. Laadukasta ohjausta vauvantahtiseen eli vauvan viestien mukaiseen osittaisimetykseen tai pulloruokintaan voi olla vaikea saada.

Synnytyssairaaloiden imetysohjauksen panostaminen on tärkeä investointi äitien ja vauvojen terveyteen ja hyvinvointiin sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. On toki huomioitava, että kaikki maailman imetysohjauskaan ei aina riitä. Tärkeintä on kuitenkin se, että yksikään imetys ei kärsisi huonon imetysohjauksen vuoksi. Imetysohjauksen ja äidin toiveiden mukaisen imetyksen toteutumisen arviointi on erittäin tärkeää, varsinkin nyt kun synnytyssairaaloiden hoitoa keskitetään entisestään.

Jaana Lojander

Turun yliopisto, Hoitotieteen laitos

Kirjoittaja on väitöskirjatutkija, terveystieteiden maisteri ja kätilö. Väitöskirjatutkimus käsittelee synnyttäneiden äitien näkemyksiä imetysohjauksesta.

Lähteet

Gavine A, Shinwell SC, Buchanan P, et al. Support for healthy breastfeeding mothers with healthy term babies. Cochrane Database Syst Rev. 2022;10(10):CD001141. Published 2022 Oct 25. doi:10.1002/14651858.CD001141.pub6 

Hakala M, Kaakinen P, Kääriäinen M, Bloigu R, Hannula L, Elo S. The realization of BFHI Step 4 in Finland – Initial breastfeeding and skin-to-skin contact according to mothers and midwives. Midwifery. 2017;50:27-35. doi:10.1016/j.midw.2017.03.010 

Ikonen R., Hakulinen, T., Lyytikäinen, A., Mikkola, K., Niinistö, S., Sarlio, S. & Virtanen, S. 2020. Imeväisikäisten ruokinta Suomessa vuonna 2019. National Institute for Health and Welfare THL, Report 11/2020. Helsinki 2020. Saatavilla osoitteessa https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/140536/URN_ISBN_978-952-343-555-1.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Ikonen R, Kaunonen M, Hakulinen T. In-hospital supplementation and subsequent breastfeeding practices in Finland: A cross-sectional population-level study. Birth. 2023;50(1):171-181. doi:10.1111/birt.12696

Lojander J, Axelin A, Niela-Vilén H. ‘Breastfeeding exclusivity, difficulties, and support in the first days after hospital discharge: A correlational study’. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. Published online February 21, 2024. doi:10.1016/j.ejogrb.2024.02.029   

Schmied V, Bick D. Postnatal care – current issues and future challenges. Midwifery. 2014;30(6):571-574. doi:10.1016/j.midw.2014.05.001 

WHO 2018. Protecting, promoting and supporting breastfeeding in facilities providing maternity and newborn services: the revised Baby-Friendly Hospital Initiative. Saatavilla osoitteessa https://www.unicef.org/media/95191/file/Baby-friendly-hospital-initiative-implementation-guidance-2018.pdf

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *