Tiedon yhdyspinnoilla yliopistossa: tieteidenvälinen ja poikkitieteellinen yhteistyö innovaatioiden kulmakivenä

Kapeita näkökulmia, rajallista ongelmanratkaisukykyä, vähäisiä innovaatioita ja menetettyjä mahdollisuuksia – ei kuulosta hyvältä! Nämä ikävät seuraukset voivat kuitenkin hiipiä osaksi yliopistojen toimintaa, jos tieteenalojen välinen yhteistyö sakkaa. Monitieteinen yhteistyö kirjataan usein yliopistojen strategioihin, mutta ilman käsitteen tarkempaa ymmärtämistä aito yhteistyö voi jäädä löyhäksi ja toiminta epämääräiseksi. Monitieteisellä yhteistyöllä tarkoitetaan tavallisesti ennemminkin tieteidenvälistä yhteistyötä, mutta sen…