TSE:n opintotoimiston harjoittelijat haastattelussa

Haastattelimme syyskuussa Lottaa ja Miljaa, vuoden 2023 harjoittelijoita Turun kauppakorkeakoulun opintotoimistosta. Milja suoritti harjoittelunsa Turussa ja Lotta Porin yksikössä. Milja opiskelee kasvatustieteitä ja Lotta kauppatieteitä Turun yliopistossa.

Millainen harjoittelujakso oli?

Milja: Olin harjoittelijana Turun yksikön opintotoimistossa maaliskuun puolivälistä syyskuun puoliväliin asti. Harjoittelujakso oli kokonaisuudessaan mielenkiintoinen ja opettavainen. Työtehtävät olivat monipuolisia ja olen oppinut todella paljon opintohallinnon työtehtävistä, erityisesti opiskelijavalinnasta. Pidin myös siitä, että harjoittelussa oli etätyömahdollisuus ja työajat joustavia, esimerkiksi keväällä omat opinnot oli mahdollista sovittaa hyvin harjoittelun oheen. Työkaverit opintotoimistossa olivat tosi mukavia ja apua sai aina, kun sitä tarvitsi.

Lotta: Toimin Porin opintotoimistossa harkkarina huhtikuusta syyskuun alkuun. Kaiken kaikkiaan harjoittelujakso oli todella opettavainen ja harjoittelujakson aikana pääsi monipuolisesti tekemään erilaisia työtehtäviä. Itsekin opiskelen kauppatieteitä, mutta harjoittelujakso opetti todella paljon enemmän omista opinnoista ja oli mukava päästä kurkkaamaan ns. ”kulissien taakse”. Iso plussa oli myös todella kivat työkaverit, jonka puoleen pystyi aina kääntymään, kun tarvitsi apua.

Lotta pitämässä puhetta uusille opiskelijoille Porin perehdytysviikolla.

Mistä työtehtävät koostuivat?

Milja: Harjoittelijan tehtäväni painottui opiskelijavalintaan, johon liittyi muun muassa maisterihakijoiden hakemusten käsittelyä, kauppatieteiden sekä taloustieteen valintakokeiden järjestämistä sekä hakijoiden todistus- ja koepisteiden tarkistamista Opintopolussa. Työtehtäviini kuuluivat myös uusien opiskelijoiden tervetulokirjeiden koostaminen ja lähetys sekä tutorryhmien muodostaminen. Yksi keskeinen työtehtäväni läpi harjoittelun oli myös hakijoiden avustaminen ja neuvonta niin sähköpostitse, puhelimitse kuin opintotoimiston palvelutiskillä. Lisäksi tuotin myös sisältöä opintotoimiston Instagramiin ja päivitin kauppakorkeakoulun intra- ja utu-sivuja.

Lotta: Työtehtävät olivat todella monipuolisia ja vaihtelivat paljon eri kohdissa harjoittelujaksoa. Keväällä työtehtäväni koostuivat pääsääntöisesti ALMA-opiskelijoiden eli Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelmaan hakeneiden hakemusten käsittelystä ja pisteytyksestä. Loppukeväästä ja alkukesästä ALMA-projektin päättymisen jälkeen pääsin tekemään uusille opiskelijoille perehdytysopasta ja tervetulokirjeitä. Pääsin myös pitkin harkkaa tuottamaan sisältöä opintotoimiston sosiaaliseen mediaan. Kesällä työpäiväni menivät pitkälti sähköpostin ja puheluiden parissa, kun etenkin uudet opiskelijat kyselivät alkavistaan opinnoista. Harjoittelujakso sisälsi monipuolisesti itsenäistä työskentelyä ja tiimityöskentelyä.

Mistä ajattelette olleen eniten hyötyä oman kehittymisen kannalta?

Milja: Olen päässyt tekemään monipuolisesti erilaisia tehtäviä ja sitä kautta oppimaan monenlaisia työelämätaitoja. Harjoittelun aikana on saanut vastuuta monista eri tehtävistä ja esimerkiksi kevään opiskelijavalinta oli iso kokonaisuus, jonka myötä harjoittelu on opettanut muun muassa projektinhallintataitoja, laajojen kokonaisuuksien omaksumista sekä paineensietokykyä.  Kasvatustieteiden opiskelijana olen iloinen, että olen saanut harjoittelun kautta kokemusta koulutuksen hallinnollisista tehtävistä ja harjoittelu on myös selkeyttänyt omia urasuunnitelmiani.

Lotta: Harjoittelujakso opetti todella paljon. Opin omista opinnoistani todella paljon uusia asioita ja tiedonhakutaitoni kehittyivät hurjasti. Tästä on varmasti hyötyä jatkossa, kun täytyy omia opintoja koskien selvittää erilaisia asioita. Lisäksi aikatauluttaminen ja asioiden priorisointi- ja organisointitaidot kehittyivät entisestään etenkin harkan alussa. Keväällä oli täyspäiväisesti töissä, tein kandia ja muita opintoja sekä olin järjestötoiminnassa. Kevät oli siis todella kiireinen, niin oli pakkokin oppia aikatauluttamaan niin, että kaikille riitti aikaa ja kaikki tuli hoidettua kunnolla. Erilaisten somepäivitysten, sähköpostitiedotteiden sekä tervetulokirjeen ja perehdytysoppaan teko opetti paljon myös viestinnästä, ja pääsin tekemään paljon uusia asioita.

Lotta yhteiskuvassa TSE Porin opintotoimiston henkilökunnan kanssa.

Kenelle voisitte suositella tehtävää?

Milja: Suosittelisin tehtävää opiskelijalle, joka on kiinnostunut opintohallinnon työtehtävistä ja haluaa kehittää monipuolisesti erilaisia työelämätaitoja. Vaikka itse olen kasvatustieteiden opiskelija, koen että sain nopeasti kiinni esimerkiksi kauppatieteiden tutkinto-ohjelmista ja erikoistumissuunnista, eli ei haitannut, vaikka kokemusta kauppatieteiden opiskelusta ei ollutkaan. Joustavuutensa vuoksi työ sopii hyvin myös opintojen ohelle.

Lotta: Koska työtehtävät ovat hyvin monipuoliset, koen että työ sopii monenlaisille osaajille. Kauppatieteiden opinnoista ehdottomasti oli hyötyä tässä työssä, mutta kaikki asiat ovat täysin opittavissa, vaikka ei olisikaan itse opiskellut kauppatieteitä. Työtä pystyy hyvin tekemään myös koulun ohella, ja opintotoimistossa joustettiin hyvin, jos piti joskus mennä esimerkiksi pakolliselle luennolle tai kandiseminaariin. Tässä työssä oma-aloitteisuus ja järjestelmällisyys ovat tärkeitä ominaisuuksia, sillä töitä tehdään paljon etänä.

Minkälainen työyhteisö opintotoimisto on?

Milja: Opintotoimisto on työyhteisönä ystävällinen ja avoin. Työyhteisöön otettiin heti lämpimästi vastaan ja apua oli saatavilla aina tarvittaessa. Yhteiset kahvitauot työpäivien keskellä olivat piristäviä ja oli kiva päästä vaihtamaan ajatuksia työkavereiden kanssa. Myös Porin opintotoimiston työkaverit olivat tosi mukavia ja heidän kanssaan oltiinkin paljon yhteydessä etäyhteyksin.

Lotta: Opintotoimisto on todella ihana työyhteisö. Kaikki olivat tosi kivoja, ja aina pystyi kysymään keneltä vain apua, jos tuli ongelma vastaan. Töissä oli aina kiva olla 😊. Myös Turun kollegat olivat todella mukavia, vaikka heidän kanssa ei nähtykään kuin kerran livenä ja muuten etäyhteyksin.

Kiitos Milja ja Lotta haastattelusta ja erinomaisesti sujuneesta harjoittelusta!! <3 T. Opintotoimiston väki