Get inspired by science.

Turun yliopiston blogi

Mitä yhteistä on yliopistolla ja jääkiekolla?
Minulla on kaksi intohimoa: yliopisto (tiede) ja jääkiekko. Joskus huomaan pohtivani, mitä yhteistä näillä kahdella asialla on, vai onko mitään....
Aurum-rakennus
Keskustelukävelyillä pohditaan elämän merkityksellisyyttä
”Mieluummin tapaisin kasvotusten, jos mahdollista”, opiskelija kirjoittaa sähköpostiviestissään eikä hän ole toiveensa kanssa yksin. Korona-aikana me yliopistopapit olemme saaneet lukuisia...
kuvituskuva tuulimylly
Tiedettä kansalle
Moni tiedettä työkseen tekevä on ollut tyrmistynyt ehdotetuista tieteen rahoituksen leikkauksista sekä myös käydyn keskustelun tasosta. Onneksi budjettiriihessä löydettiin sopu...
kuvituskuva opetustilanteesta
Opetuki oppimisen ja opetuksen sujuvuuden asialla
Kun kaikki yliopiston opetus siirtyi verkko-opetukseen maaliskuussa 2020, pystyimme me yliopiston Opetuki-tiimissä tukemaan opettajia ja muuta henkilökuntaa hyvin valmistautuneena. Koulutuksen...
Bengtskärin majakkasaari mereltä kuvattuna.
Elonkirjon muutosten ymmärtämiseen tarvitaan myös humanistista tutkimustietoa
Suomen merialueen elonkirjossa on tapahtunut viimeisten vuosisatojen aikana monenlaisia muutoksia. Mereltä ja sen rannoilta on muun muassa kadonnut eläin- ja...
opiskelijoita naturan edustalla
Jokainen meistä kaipaa nähdyksi ja kuulluksi tulemista
Koronapandemian luoma poikkeustilanne on muuttanut Turun yliopiston opiskelijoiden tilannetta huolestuttavaan suuntaan, ja moni on ollut avun tarpeessa jo ennen poikkeusaikaakin....
Rehtori Jukka Kola piti avajaispuheensa etukäteen kuvatussa juhlalähetyksessä, joka julkaistiin 8.9.
Trust in science should not waver
Our everyday life and activities have been tested, but we have also learned a great deal. The exceptional times we...
Rehtori Jukka Kola piti avajaispuheensa etukäteen kuvatussa juhlalähetyksessä, joka julkaistiin 8.9.
Luottamus tieteeseen ei saa horjua
Arkeamme ja tapojamme toimia on koeteltu, paljon olemme myös oppineet. Kokemamme poikkeukselliset ajat ovat nostaneet – jo aiemmin tärkeäksi painotukseksi...
Kirjoituskone ja paperiarkki jossa lukee "MACHINE LEARNING"
Kohti kielellisesti monimuotoista tekoälyä
Kielet ovat rikkaita ja monimuotoisia. Monesti samalle sanalle on olemassa useampikin vastine, joista kielenkäyttäjä voi valita mielestään kuvaavimman. Puhuja voi...
Opiskelijoita kampuksella
Uutta pedagogiikkaa etsimässä: Massaluentoja, hybridiopetusta, etäluentoja vai ryhmäopintoja?
Suuri määrä uusia opiskelijoita on taas aloittamassa akateemisia opintojaan Turun yliopistossa. Tahdomme toivottaa uudet opiskelijamme lämpimästi tervetulleiksi yliopistoyhteisöön! Syksyn alkajaisiksi...
University Hill in summer
Kohti kesää ja uutta normaalia
Olemme yhteisönä – yhdessä mutta valitettavan usein myös yksin – venyneet, sinnitelleet ja jaksaneet tässä yli vuoden jatkuneessa koronakurimuksessa. Kaikki...
University Hill in summer
Towards summer and a new normal
We as a community – together but regrettably often alone – have stretched, persevered, and coped in the coronavirus upheaval...
Henkilö pitelemässä kirjaa jonka kannessa teksti "Opettajana yliopistossa"
Pedagogiset opinnot vai yliopistopedagogiset opinnot?
Aika ajoin herää kysymys, ovatko pedagogiset opinnot ja yliopistopedagogiset opinnot toisiaan vastaavat tai “samanarvoiset”. Vastaus on kyllä. Suomen lain mukaan...
Leppäketrru orrella auringonlaskussa
Kestävää kehitystä kielten opetukseen – mitä ja miten?
Kulunut pandemian rajoittama vuosi on osoittanut, miten yksi virus voi perustavanlaatuisesti muuttaa maailmaa ja miten vahvasti kaikki opetus on sidoksissa...
Tilataideteoksessa valaistuja metalliverkkoja
Isot jalat mutta lämmin käsi – ilmastovaikutukset kuriin kestävällä ICT:llä
ICT:n hiilijalanjälki on suuri ja se kasvaa jatkuvasti, vieläpä erittäin nopeasti. Datakeskusten energiankulutus on noussut valtamedian otsikoihin ja sitä kautta...
Tieteentekijät kestävää tulevaisuutta luomassa
Suomi tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2035 mennessä. Pariisin ilmastosopimuksen jälkeisiä vuosia on leimannut valtioiden aktiivinen, strateginenkin tavoitteellisuus päästöjen hillitsemiseksi. Ilmastokriisi on...
Värikkäitä ympyröitä mustalla pohjalla
Every person is responsible for anti-racist action
A one-day webinar titled “Racism: What is it and why does it matter to us all?” was organised at the...
Kohti kokonaisvaltaisempaa somelukutaitoa
Sosiaalinen media on vahvasti osa arkeamme ja sen myötä myös kynnys sosiaalisen median aineistojen käyttöön on madaltunut laajasti monilla eri...
Mielen päällä -hankkeen kuvituksessa antropomorfistinen aivohahmo jonka ympärillä kysymysmerkkejä ja kysyviä puhekuplia
Mitä on Mielen päällä?
Turun yliopisto ja Turun yliopiston ylioppilaskunta hakivat yhdessä rahoitusta opiskelijoiden mielenterveyttä edistävälle hankkeelle vuonna 2020. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi rahoituksen...
Kuvituskuvassa henkilö istuu tuolilla autotiellä ja ympärillä "sataa" kirjoja ja paperiarkkeja
Jatkuvaa oppimista – kenen ehdoilla?
Jatkuva oppiminen on uusin koulutuspoliittinen käsite ja työkalu vastata työelämän muutoksista aiheutuviin tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Sen edeltäjää elinikäistä oppimista voidaan pitää...
Neljä CCR-yksikön työntekijää pöydän äärellä. Graafisessa tekstielementissä lukee "CCR10! Celebrating 10 years of Centre for Collaborative Research CCR"
Tehtävänä tutkimusyhteistyö
Tutkimusyhteistyö nousee avainsanana esille monissa yhteyksissä sekä yliopistojen ja erilaisten tutkijayhteisöjen sisällä että laajemmin yhteiskunnassa, esimerkiksi yritysten ja yliopistojen välillä....
desinfiointiaine jalkapumpussa
Nolojen tilanteiden teknologiat
Jossain vaiheessa loppukeväästä 2020 se kuskattiin työpaikalle. Se asennettiin rakennuksen aulaan oven viereen tervehtimään sisääntulijoita. Se oli tarkoitettu kaikkien tulijoiden...
Tiedetestaajat-työpajassa kaksi kuudesluokkalaista ja opettaja luokkahuoneessa
Korkeakoulut tiedemyönteisyyden ja positiivisten tulevaisuuskuvien rakentajina
Tulevaisuus tehdään nyt. Tähän ajatukseen perustuu kaksi tällä hetkellä Turun yliopistossa käynnissä olevaa, Suomen Kulttuurirahaston rahoittamaa hanketta. Tiedetestaajissa järjestetään kuudesluokkalaisille...
Pekka Hännisen perintöarkku
Terveiset tulevaisuuteen
Kun etätyötä on tehnyt yli vuoden, alkavat päivät sekaantua toisiinsa: laitoinko jo kahviin sokeria vai oliko se eilen? Saman pöydän...
Kansainvälisiä maisteriopiskelijoita Turun jokirannassa
Yhteisöllisyys rakentuu arjen vuorovaikutuksessa
Olimme muutama viikko sitten keskustelemassa erään työyhteisön kanssa siitä, mitä on yhteisöllisyys ja yhteistyö etäarjessa. Ensin esille nousi, mitä kaikkea meiltä tällä hetkellä puuttuu:...
Kukkia yliopistonmäellä. Taustalla kolme vekkulia -patsas.
Ikimuistoinen ja uniikki kevät tässä ja nyt
Jälleen on se aika vuodesta, kun bongataan kevään ensimmäisiä merkkejä. Leskenlehdet sekä sini- ja valkovuokot tuovat ensimmäiset värit luontoon. Vappu,...
Henkilö istuu yksin tyhjässä kokoushuoneessa
Etätyö lisää yksinäisyyden ja ostrakismin kokemuksia
Istut etäkokouksessa ja olet jo aikoja sitten nostanut virtuaalisen kätesi. Haluaisit kommentoida puheenjohtajan esille nostamaan asiaan, mutta puheenvuoron tuntuvat saavan...
Kukkia Turun Yliopistonmäellä
Yhteistyö ja kumppanuudet vahvistavat yliopistoa
Harva tieteentekijä tai asiantuntija menestyy työssään ilman verkostoja. Erilaiset kumppanuudet ovat tiedeyhteisölle välttämättömiä. Tieteelle on olennaista ymmärtää, miten asiat oman...
Voiko merenkulun päästöjä hallita kilpailukykyä heikentämättä?
Meriliikennettä pidetään perinteisesti yhtenä saastuttavimpana liikennemuotona. Etenkin, koska ympäristölainsäädäntö on merenkulussa kovin vähäistä verrattuna muihin liikennemuotoihin. Todellisuudessa merenkulku tuottaa 2,5...
Yliopiston päärakennus aurinkoisena päivänä
Vetovoimaa ja vaikuttavuutta tutkimusympäristöä kehittämällä
Tutkijoiden ja tutkimusryhmien jokapäiväinen työ on tutkimuksen laadun ja vaikuttavuuden lähtökohta. Yliopiston tehtävänä on luoda tälle työlle parhaat edellytykset, eli...