Nuorten kohtaamisen verkkokoulutus — kaikki hyötyvät empatiasta ja hyvästä kohtaamisesta!

Nuorten kohtaamisen verkkokoulutus — kaikki hyötyvät empatiasta ja hyvästä kohtaamisesta!

Nuorille suunnattujen palveluiden kehittämisessä hyödynnetään tänä päivänä entistä enemmän nuorten omia kokemuksia palveluista ja niiden toimivuudesta. Palvelujen todellisten käyttäjien osallisuus ja äänen esiintuominen on äärimmäisen tärkeää. Palveluita tulee kehittää yhdessä nuorten kanssa ja nuorten tarpeita vastaaviksi. Yhteistyötä tehdessä tulee kunnioittaa nuorten omia kokemuksia, toiveita ja kokemusasiantuntijuutta.  

Tähän tarpeeseen on rakennettu Nuoren kohtaaminen -verkko-opintojakso Osaamispuuhun. Opintojakso on suunniteltu yhteistyössä Turun yliopiston Sote-akatemian, Turun ammattikorkeakoulun sekä Tukenasi ry:n, Auta Lasta ry:n ja Osallisuuden Aika ry:n kokemusasiantuntijanuorten kanssa. Nuorilla aikuisilla, kokemusasiantuntijoilla ja kokemusvaikuttajilla on tärkeää kerrottavaa ammattilaisille, alaa opiskeleville ja ihan kaikille.  

Kun meiltä nuorilta on kysytty kokemuksistamme eri palveluiden käyttäjinä, on tullut vahvasti esille kohtaamisen merkitys ja tärkeys. Kohtaaminen teemana toistuu yhä uudelleen ja uudelleen, niin hyvistä kuin huonoistakin kokemuksista kerrottaessa. Moni meistä on kokenut, että vaikka erilaisia palveluja olisi monipuolisesti ja kattavasti, ei palvelu toimi, jos emme koe tulleemme kuulluksi, nähdyksi ja arvostavasti kohdatuksi. Meidän nuorten kokemukset kohdatuksi tulemisesta vaikuttavat vahvasti siihen, millaisella motivaatiolla hakeudumme jatkossa palvelujen ja ammattilaisten luokse. Luottamus rakentuu tasa-arvoisessa vuorovaikutuksessa.  

”Mä koen, että tällaisten koulutusten järjestäminen ja nuorten äänen kuuleminen on askel kohti yhteiskuntaa, jossa kaikenlaisia nuoria kuullaan ja arvostetaan enemmän”. 

”Koulutuksen kautta pääsen vaikuttamaan yhteiskunnan ongelmakohtiin ja toteuttamaan omia arvojani. Toivon, että meidän koulutuksen kautta joku nuori saisi parempaa palvelua ja kohtaamista”. 

Olemme nuorten raadissa havainneet, että hyvän kohtaamisen työkalut ovat jokaisen saavutettavissa ja täysin ilmaisia. Pienilläkin sanoilla ja eleillä voi tarjota nuorelle kokemuksen siitä, että hän on tullut kohdatuksi arvokkaana, ainutlaatuisena yksilönä. Yksikin hyvä kohtaaminen voi muuttaa positiivisella tavalla nuoren elämän suuntaa ja lisätä molemminpuolista ymmärrystä nuoren ja ammattilaisen välillä. Hyvän kohtaamisen elementtejä ovat mielestämme muun muassa kiireettömyys, sensitiivisyys, aito kuunteleminen, konkreettinen tuki, palautteen pyytäminen nuorelta sekä rohkeus kyseenalaistaa ja muokata omia ennakkoluulojaan.  

Kun meiltä nuorilta on kysytty kokemuksistamme eri palveluiden käyttäjinä, on tullut vahvasti esille kohtaamisen merkitys ja tärkeys. — Luottamus rakentuu tasa-arvoisessa vuorovaikutuksessa.

Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä antaa merkittävää kokemuksellista ja käytännönläheistä tietoa, jota muuta kautta ei ole mahdollista saada. Kun meitä nuoria arvostetaan oman elämämme asiantuntijoina, saamme pystyvyyden ja voimaantumisen kokemuksia. Koemme, että meillä on tärkeä rooli ja kanava jakaa haastaviakin kokemuksiamme yhteisen hyvän rakentamiseksi.  

”Tässä mä saan käyttää mun omia kokemuksia, hyviä ja huonoja, palveluiden ja yhteiskunnan kehittämiseen. Oon oppinu myös jäsentelemään omaa elämääni ja sen tapahtumia niin että voin käyttää niitä myös hyvään katkeroitumisen sijaan.” 

”Olen itse asiakkaana saanut paljon tukea ja tuntuu kuin ympyrä sulkeutuisi kun voin nyt olla mukana edistämässä palveluja. Se lisää itseluottamusta ja pystyvyyden kokemuksia kun voi vuorotella tukijan ja tuettavan roolissa eikä ole pysyvästi autettavan asemassa. Kun on saanut osakseen huonoakin kohtaamista, tulevien nuorten asian edistäminen antaa korjaavia kokemuksia.” 

Opintojakson kuvitusta / Viivi Ekebom 

Meidän nuorten raati on toiminut jo vuodesta 2018 saakka ja olemme päässeet vuosien aikana tekemään merkittävää yhteistyötä eri ammattilaistahojen kanssa. Osaamispuun opintojakson idea lähti Turun yliopistossa työskentelevän ja sittemmin Turun ammattikorkeakouluun siirtyneen Outi Linnossuon ajatuksesta. Meillä on ollut kunnia tehdä Outin kanssa yhteistyötä jo aiemminkin, kun hän oli mukana mahdollistamassa raatimme ideoimia ja toteuttamia ammattilaisille ja opiskelijoille suunnattuja kohtaamiskoulutuksia. Kokemuksemme aiemmasta hyvästä yhteistyöstä ja nuorten aidosta kuuntelusta prosessien aikana sai meidät innostumaan myös Osaamispuu-yhteistyöstä. Monet nuoret ovat joutuneet kokemaan näennäisosallistamista, jolloin oma toiminta ei ole todellisuudessa vaikuttanut päätöksentekoon. Meille nuorille onkin äärimmäisen tärkeää, että yhteistyössä toteutuu aito osallisuus.  

”On tärkeää, että nuoria oikeesti kuultaisiin päätöksenteossa eikä vaan siksi että se on omalle imagolle hyvää ja että voidaan sanoa, että nuoria on kuultu”. 

On ollut hienoa ja avartavaa tehdä Osaamispuun Nuoren kohtaaminen-verkkokurssia moniammatillisena yhteistyönä eri tahojen ammattilaisten ja muiden yhdistysten kokemusvaikuttajanuorten kanssa. Yhteinen tärkeän asian parissa toimiminen on lisännyt ymmärrystä ja kehittänyt vuorovaikutusta nuorten ja ammattilaisten välillä. Muiden yhdistysten nuorten kokemuksien kuuleminen on tuonut vertaistukea ja vahvistanut tunnetta joukkovoimasta.  

Kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen palveluiden kehittämisessä antaa merkittävää kokemuksellista ja käytännönläheistä tietoa, jota muuta kautta ei ole mahdollista saada.

Haastamme kaikki kohtaamistaitojensa kehittämisestä kiinnostuneet osallistumaan Sote-akatemian verkko-opintojaksolle. Tavoitteenamme on, että jokainen nuori saisi tulevaisuudessa ansaitsemaansa hyvää kohtaamista ja konkreettista apua ja tukea elämänsä varrella.  

”Koulutuksessa kerrotaan rehellisiä ja aitoja kokemuksia, niin hyvistä kuin huonoista kohtaamisista. Näemme, että kukaan meistä ei ole koskaan valmis ja kohtaamisen taidoissa on aina kehitettävää.” 

”Kuunnelkaa nuoria ja antakaa nuorten kertoa mitä he tarvitsevat. Olkaa valmiita hylkäämään ennakkoluulot ja ottamaan ihmisiä, asioita ja tilanteita vastaan sellaisina kun ne oikeasti on. Muistakaa ylläpitää teidän jo hyväksi todettuja taitoja ja kehittää itseänne niillä osa-alueilla, jotka sitä tarvitsevat.” 

Tukenasi ry:n nuorten raatilaiset; Suvi, Vanessa, Viivi  

Tukenasi ry:n koordinaattori Liisa Love 

Tukenasi ry on perustettu vuonna 1880 ja se on Turun alueen vanhin toiminnassa oleva sosiaalialan järjestö. Yhdistys tekee kansalaistoiminnan lähtökohdista käsin työtä tukea tarvitsevien nuorten aikuisten ja 60+ -vuotiaiden parissa. www.tukenasi.fi 

Kuvassa Tukenasi ry:n nuorten raatilaiset 2020 Itlan Lapsuuden rakentajat innovaatiokisan voittotunnelmissa. Vasemmalta oikealle kuvassa Viivi, Rani, Vanessa, Laura, Suvi ja Bart. Kuva: Timo Jakonen

Seuraa meitä: Facebooktwitterrssyoutubeinstagram
Jaa julkaisu: Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

One comment

  1. Pingback: Järjestöjen kanssa yhteistyössä toteutetulla uudella opintojaksolla perehdytään nuoren kohtaamiseen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *