Kommentti: Hyvinvointia ja työelämätaitoja kulttuuritoiminnasta

Anna-Mari Rosenlöf & Liisa Hämäläinen kirjoittivat kulttuurihyvinvoinnista osana Dialogiblogin hyte-sarjaa. He toivat esille kysymyksen ”Entäpä jos omassa ammatissa voisi nykyistä enemmän hyödyntää omaa harrastuneisuutta ja vaikkapa aiemmassa koulutuksessa opittuja taitoja?” Tartun tässä tekstissä erityisesti harrastuneisuuden kautta hankittujen taitojen tunnustamiseen työelämässä. Näen, että tällä tavoin voisimme edistää paitsi kulttuurihyvinvointia, myös työhyvinvointia.