Käytännön vinkkejä ja unohtumattomia kokemuksia Shanghain tutkijakoulumatkalla

Osallistuimme marraskuussa 2023 ReCap-projektin (Research Career Pathway) järjestämään konferenssiin ja talvikouluun Shanghaissa, Kiinassa. ReCap-projektin tavoitteena on tukea nuorten tutkijoiden urapolkua ja kehittää kansainvälistä hoitotieteen metaverkostoa. Tässä blogikirjoituksessa jaamme kokemuksia Kiinaan matkustamisesta ja tapahtuman toteutukseen liittyvistä käytännön asioista. Matkan valmistelu alkoi jo noin puoli vuotta ennen lähtöä. Valmisteluissa piti huomioida monia käytännön asioita matkustamisen ja tapahtuman…

Tiedon yhdyspinnoilla yliopistossa: tieteidenvälinen ja poikkitieteellinen yhteistyö innovaatioiden kulmakivenä

Kapeita näkökulmia, rajallista ongelmanratkaisukykyä, vähäisiä innovaatioita ja menetettyjä mahdollisuuksia – ei kuulosta hyvältä! Nämä ikävät seuraukset voivat kuitenkin hiipiä osaksi yliopistojen toimintaa, jos tieteenalojen välinen yhteistyö sakkaa. Monitieteinen yhteistyö kirjataan usein yliopistojen strategioihin, mutta ilman käsitteen tarkempaa ymmärtämistä aito yhteistyö voi jäädä löyhäksi ja toiminta epämääräiseksi. Monitieteisellä yhteistyöllä tarkoitetaan tavallisesti ennemminkin tieteidenvälistä yhteistyötä, mutta sen…

Pivoting risks into opportunities – gamification towards healthier outcomes

Being a game hobbyist myself, I have gone through the immersive satisfaction and dismay, the excitement and frustration, as well as the benefits and consequences of spending (I would say) “moderately excessive” time playing digital games. Depending on whom you ask between a gamer and a non-gamer or a child and a parent, the excessive…

Työn psykososiaaliset riskitekijät voivat heikentää työkykyä

Väitöskirjassatutkimuksessani tarkastelin työterveyshuollon terveystarkastusten sisältöä ja kirjaamista, erityisesti psykososiaalisten riskitekijöiden kirjaamista. Samalla tutkin voidaanko psykososiaalisia riskitekijöitä tunnistaa näistä kirjauksista automaattisesti tekoälyn avulla.  Työterveyshoitajien terveystarkastuksissa kirjaamat psykososiaaliset riskitekijät korreloivat merkittävästi alhaiseen koettuun työkykyyn sekä lääkärin kirjoittamaan B-lausuntoon eläkettä, pitkittynyttä sairauspoissaoloa tai kuntoutusta varten. Työn psykososiaalisilla riskitekijöillä tarkoitetaan niitä työhön, työympäristöön ja työn organisointiin liittyviä tekijöitä, jotka…

Tunnetaidot osana hyvää mielenterveyttä

Mielenterveys on olennainen osa terveyttä ja hyvinvointiamme. Se vaikuttaa siihen, miten koemme ja käsittelemme elämän erilaisia tapahtumia, mitä ajattelemme itsestämme ja ympäröivästä maailmasta sekä miten selviydymme päivittäisistä haasteista. Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee mielenterveyden hyvinvoinnin tilaksi, joka antaa ihmiselle mahdollisuuden selviytyä elämän stressistä, toteuttaa kykyjään, oppia ja työskennellä hyvin sekä antaa panoksensa ympäröivään yhteisöön. Mielenterveyden osatekijöitä…