Diagnostinen prosessi edellyttää tiimityötä potilasturvallisuuden parantamiseksi

Asianmukainen ja oikea-aikainen diagnostiikka on tärkeä osa potilaan hoitoketjua. Diagnostiset virheet ovat kuitenkin viime vuosina nostettu esiin yhdeksi keskeisimmiksi potilasturvallisuutta vaarantaviksi tekijöiksi (1-2). Yhdysvaltalaisen kansallisen lääketieteellisen akatemian (The National Academy of Medicine, NAM) julkaiseman raportin “Improving diagnosis in health care” mukaan, diagnostisia virheitä esiintyy kaikissa hoitoympäristöissä aiheuttaen merkittävälle osalle potilaista viivästynyttä tai haitallista hoitoa sekä…