Kontakter och samarbetspartners

Samarbete mellan fyra universitet och deras partnerskolor​

 

Åbo universitet:
Projektets ledare är Eila Lindfors, professor i slöjdpedagogik
Marja-Leena Rönkkö, projektchef, malepe[a]utu.fi
Sofia Krapi, projektforskare, somakr[a]utu.fi

Helsingfors universitet:
Pirita Seitamaa-Hakkarainen, professor,
pirita.seitamaa-hakkarainen[a]helsinki.fi
Tellervo Härkki, forskardoktor, tellervo.harkki[a]helsinki.fi

Östra Finlands universitet:
Sinikka Pöllänen, professor, sinikka.pollanen[a]uef.fi
Henriikka Vartiainen, post doc forskare, henriikka.vartiainen[a]uef.fi

Åbo Akademi:
Mia Porko-Hudd, forskningsledare i slöjdpedagogik, mia.porko-hudd[a]abo.fi
Juha Hartvik, universitetslärare i slöjdpedagogik, juha.hartvik[a]abo.fi
Barbro Sjöberg, lektor i textilslöjd, barbro.sjoberg[a]abo.fi
Heidi Lindeman, projektkoordinator, heidi.lindeman[a]abo.fi

 

 

Projektet har blivit beviljat medel från Undervisnings- och kulturministeriet.
Gå gärna också in och bekanta dig med våra samarbetspartners websidor: