Målsättningar

Slöjdundervisningen förnyas
Loader Laddar in …
EAD-logga Tar det för länge?

Ladda om Ladda om dokument
| Öppna Öppna i ny flik
Projektets mål är att ge yrkesverksamma lärare redskap som kan användas då läraren vill förnya sin undervisning i slöjd. I fokus står den grundläggande utbildningens och lärarutbildningens undervisning. Ett av projektets målsättningar är att utveckla samlärarskap vilket erbjuder slöjdundervisningen nya infallsvinklar, professionellt stöd samt ett vidgat perspektiv och praxis kring elevutvärderingen. Lärmiljöer, expertnätverk och externa aktörer används som stöd för lärarutbildningen och grundläggande utbildningen i skapandet och utvecklandet av en delandekultur.
För att finna fenomenbaserade och läroämnesövergripande samverkansmodeller grundar sig projektets verksamhet på pilotisering vid universitetens partnerskolor. Lärare och elever samt lärarutbildare och -studerande skapar tillsammans verksamhetsmodeller som utvecklar elevernas innovationskompetens och förmåga att använda digitala redskap i vardagen genom en mångmateriell och jämlikhetsfrämjande slöjdundersvisning. Nya verksmhetsmodeller testas i skolorna under två utvecklingscykler med start våren 2018.