Material

Använd materialet som stöd i slöjdundervisningen och inlärningen!

Projektet Innokomp har som ett av sina målsättningar att samla ihop en materialbank för slöjdundervisningen. Materialbanken består av innehåll och länkar som producerats under projektets gång.


Temaområden som behandlas är:

Samlärarskap
Mångmaterialitet
Slöjdprocessen som helhet
Innovationsförmåga
Fenomenbaserad slöjd
samt en samling av slöjdens materialteknologier


Materialbanken är öppen för alla att använda men får ej användas till kommersiellt bruk.
Ifall du utnyttjar material för skol- eller klubbverksamhet bör upphovsmannens namn komma fram.