Lärmiljö

Slöjdens lärmiljöer består inte enbart av utrymmen utan omfattar även redskap, material och till dem anknutna faktorer. En trygg och ändamålsenlig lärmiljö som även omfattar trygga redskap, maskiner, verktyg och material stöder lärandet i slöjd. Utrymmen i slöjd förutsätter att arbetssäkerhetföreskrifter, exempelvis gällande ventilation och bullernivåer, följs.


Opiskelijoiden tekemä käsityön oppimistilojen auditointi


Visio käsityön oppimisympäristöstä

 

Forskningsartikel: Developing a learning environment for innovation learning in craft, design and technology education