Fenomenbaserad slöjd

I elevprojekt är det möjligt att integrera olika undervisningsämnen (exempelvis naturvetenskapliga ämnen eller konst- och färdighetsämnen) samt att samarbeta med parter och sakkunniga utanför skolan. Ett fenomenbaserat slöjdprojekt kan ta avstamp i ett fenomen som utgör en utmaning eller ett problem. Utmaningen, problemet eller frågor som styr lärandet kan komma från eleverna, från läroplanen eller från någon aktuell händelse. I dessa öppna fenomen finns inga rätta svar eller färdiga lösningar.