Mångmaterialitet

Slöjd är ett mångmateriellt läroämne, där verksamheten grundar sig på formgivning och teknologi samt möjlighet att uttrycka sig med hjälp av olika material. Den mångmateriella slöjden kan beskrivas som utforskande, uppfinnande och testande verksamhet där visuella, materiella och tekniska framställningsmetoder kan förverkligas på ett fördomsfritt sätt. Lärande innebär användning och bearbetning av olika material samt  ansvarsfull produktionsverksamhet av hög kvalitet. Mångmateriell slöjd innebär att eleverna i sina slöjdprojekt får bekanta sig med olika slöjdmaterial, både hårda och mjuka, samt att det finns möjlighet att använda sig av olika material I en och samma produkt. Det väsentliga är dock att eleven inom ett projekt får bekanta sig med ett brett utbud av olika material och tekniker av vilka hen väljer de som passar det egna unika projektet. Till mångmaterialiteten kan också slöjdens nyare teknologier räknas, exempelvis laserskärning, 3D-printning, programmering och e-textilier.

Forskningsartikel: Common and holistic crafts education in Finland