Eväät taloudellisesti kestävään ja ihmisille parempaan sote-järjestelmään? Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta rakentamassa

”Ei ole olemassa vaikeampaa ja vaarallisempaa tehtävää kuin luoda asioille uusi järjestys. Kaikki ne vastustavat uudistuksia, joille vanhasta järjestyksestä on ollut etua ja sitä puolustavat …

Projektityöskentelyä oppimassa: Animaatiovideo oppimateriaaliksi

Projektityöskentely on tyypillinen työskentelymuoto nykypäivän työelämässä. Yliopisto-opiskelijoiden projektityöskentelyyn on enenevässä määrin kiinnitetty huomiota ja resursseja viime vuosina.1 Toteutimme projektityön verkko-oppimateriaalin tuottamisesta huhti-lokakuun 2020 välisenä aikana, …

Kestävyyden edistäminen terveydenhuollossa vaatii aktiivisuutta – myös pandemian aikana

Terveydenhuollosta puhuttaessa ei olla totuttu puntaroimaan alan ympäristövaikutuksia. Terveydenhuollon vastuullisuusajattelu on sen sijaan painottunut pitkälti potilasturvallisuuteen, mikä on korostunut entisestään nykyisessä pandemiatilanteessa. Ihmistoiminta on ajanut …

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen täydennyskoulutuksessa perehdytään ajankohtaisiin hyte-työn teemoihin

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä kunnissa ja terveydenhuollossa tähdätään kaikenikäisen väestön hyvinvoinnin, sosiaalisen osallisuuden, terveyden ja toimintakyvyn lisäämiseen. Vaikka Suomi kuuluu monilla mittareilla mitattuna maailman hyvinvoivimpiin …