Elintapaohjauksen yhtenäinen kehittäminen

Elintavoilla on merkittävä vaikutus hyvinvointiin ja terveyteen. Elintapojen muutoksella voidaan vähentää terveysriskejä.

Keskeisiä keinoja vaikuttaa kansanterveydellisiin ongelmiin ovat: terveysriskien varhainen tunnistaminen, puheeksi ottaminen ja neuvonta sekä tarvittaessa hoitoon ohjaus Onnistuakseen tämä edellyttää tiivistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken…

Hyteä ja sotea – sote-järjestöjen hyte-yhteistyö hyvinvointialueen menestystekijäksi

Suomessa toimii yli 11 000 sosiaali- ja terveysalan järjestöä (=sote-järjestöt) ja niissä on 1,3 miljoonaa jäsentä. Järjestöistä lähes kolmasosa on suuntautunut lastensuojeluun ja -hoitoon sekä vanhemmuuteen ja huoltajuuteen. Seuraavaksi suurin toimiala…

“Monialaisuus on, mitä minä olen” – monialaisen yhteistyön mahdollisuudet Turun yliopistossa

Sote-akatemia ja Tekoälyakatemia järjestivät 7.10.2020 Erätauko-dialogin monialaisen yhteistyön mahdollisuuksista Turun yliopistossa. Erätauko-säätiön kehittämä dialogimenetelmä on tapa käynnistää rakentavaa ja ymmärtävää keskustelua…

Kommentti: Hyvinvointia ja työelämätaitoja kulttuuritoiminnasta

Anna-Mari Rosenlöf & Liisa Hämäläinen kirjoittivat kulttuurihyvinvoinnista osana Dialogiblogin hyte-sarjaa. He toivat esille kysymyksen ”Entäpä jos omassa ammatissa voisi nykyistä enemmän hyödyntää omaa harrastuneisuutta ja vaikkapa aiemmassa koulutuksessa opittuja taitoja?” Tartun tässä tekstissä erityisesti harrastuneisuuden kautta hankittujen taitojen tunnustamiseen työelämässä. Näen, että tällä tavoin voisimme edistää paitsi kulttuurihyvinvointia, myös työhyvinvointia.