Kestävyyden edistäminen terveydenhuollossa vaatii aktiivisuutta – myös pandemian aikana

Terveydenhuollosta puhuttaessa ei olla totuttu puntaroimaan alan ympäristövaikutuksia. Terveydenhuollon vastuullisuusajattelu on sen sijaan painottunut pitkälti potilasturvallisuuteen, mikä on korostunut entisestään nykyisessä pandemiatilanteessa. Ihmistoiminta on ajanut …

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen täydennyskoulutuksessa perehdytään ajankohtaisiin hyte-työn teemoihin

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä kunnissa ja terveydenhuollossa tähdätään kaikenikäisen väestön hyvinvoinnin, sosiaalisen osallisuuden, terveyden ja toimintakyvyn lisäämiseen. Vaikka Suomi kuuluu monilla mittareilla mitattuna maailman hyvinvoivimpiin …

Ketä varten?

Sairastamisen trooppisen hohkaava kuume Vapaaehtoisesti etelään hikoilemaan lähtevät eivät enää lähde palvomaan ajattelemaan ruskeampaa minää makuulle stressaamaan energian keruusta töiden tekemiseen Nyt jokaisen on lähdettävä …