Sote-akatemian monitieteiset sosiaali-, terveys- ja sivistysalan opinnot

Sote-akatemian opintoja leimaa läpäisevänä näkökulmana monialaisuus. Toiminnassamme ovat mukana kaikki yliopistomme kahdeksan tiedekuntaa ja opintotarjontamme käsittää laajan kattauksen kasvatukseen ja koulutukseen, sosiaalipalveluihin ja terveydenhuoltoon liittyvää koulutusta.

Terveyttä ikääntyville monialaisella yhteistyöllä

Pitkäikäisyys on ihmiskunnan saavutus, joka on mahdollista yhä useammalle meistä. Tämän myötä olemme keskellä historiallista muutosta, jossa väestö ikääntyy kaikkialla maailmassa. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan kaikilla ihmisillä täytyy olla mahdollisuus pitkään ja terveeseen elämään…

Yhteinen ääni: Lastensuojelun perusteet

Mitä lastensuojelulla tarkoitetaan? Millaisia tekijöitä lastensuojelun tarpeen taustalla voi olla? Mitä on monitoimijainen tai systeeminen lastensuojelu? Aiheesta keskustelemassa johtava sosiaalityöntekijä Minna Rantalaiho ja sosiaalityöntekijä Tuija Passoja. Haastattelijana sosiaalityön yliopisto-opettaja Anne-Mari Jaakola.

Palveluohjauksen osaajille on tarvetta Sote-kentällä

Yhtenä keskeisenä tavoitteena sote-uudistuksessa on yhdenvertaisten, laadukkaiden ja saavutettavien palveluiden tuottaminen, kuten edellä todettiin. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää rakenteellisten muutosten onnistumisen lisäksi myös erityishuomiota kentällä toimivien sote-alan ammattilaisten osaamiseen ja toiminnan edellytyksiin…