Kommentti: Hyvinvointia ja työelämätaitoja kulttuuritoiminnasta

Anna-Mari Rosenlöf & Liisa Hämäläinen kirjoittivat kulttuurihyvinvoinnista osana Dialogiblogin hyte-sarjaa. He toivat esille kysymyksen ”Entäpä jos omassa ammatissa voisi nykyistä enemmän hyödyntää omaa harrastuneisuutta ja vaikkapa aiemmassa koulutuksessa opittuja taitoja?” Tartun tässä tekstissä erityisesti harrastuneisuuden kautta hankittujen taitojen tunnustamiseen työelämässä. Näen, että tällä tavoin voisimme edistää paitsi kulttuurihyvinvointia, myös työhyvinvointia.

Eväät taloudellisesti kestävään ja ihmisille parempaan sote-järjestelmään? Varsinais-Suomen hyvinvointialuetta rakentamassa

”Ei ole olemassa vaikeampaa ja vaarallisempaa tehtävää kuin luoda asioille uusi järjestys. Kaikki ne vastustavat uudistuksia, joille vanhasta järjestyksestä on ollut etua ja sitä puolustavat …

Projektityöskentelyä oppimassa: Animaatiovideo oppimateriaaliksi

Projektityöskentely on tyypillinen työskentelymuoto nykypäivän työelämässä. Yliopisto-opiskelijoiden projektityöskentelyyn on enenevässä määrin kiinnitetty huomiota ja resursseja viime vuosina.1 Toteutimme projektityön verkko-oppimateriaalin tuottamisesta huhti-lokakuun 2020 välisenä aikana, …

Kestävyyden edistäminen terveydenhuollossa vaatii aktiivisuutta – myös pandemian aikana

Terveydenhuollosta puhuttaessa ei olla totuttu puntaroimaan alan ympäristövaikutuksia. Terveydenhuollon vastuullisuusajattelu on sen sijaan painottunut pitkälti potilasturvallisuuteen, mikä on korostunut entisestään nykyisessä pandemiatilanteessa. Ihmistoiminta on ajanut …