Huomio potilasturvallisuuteen

Tänään 15.9.2023, kun kirjoitan tätä blogia, vietämme sairaalassa maailman terveysjärjestö WHO:n julistamaa potilasturvallisuuden päivää. Tänä vuonna virallinen päivä osui sunnuntaiksi, joten juhlistimme potilasturvallisuutta etukäteen. Päivän teema on tänä vuonna osallisuus. Teemalla korostetaan potilaiden ja asiakkaiden sekä heidän läheistensä mukaan ottamista ja sitouttamista potilasturvallisuuden edistämiseen. Tarkoituksena on saada potilaiden ja asiakkaiden ääni kuuluville sekä hoitavan henkilökunnan keskuudessa että erityisesti niissä foorumeissa, joissa sekä poliittiset että terveyden- ja sosiaalihuollon johtajat tekevät päätöksiä. Tässä tehtävässä myös potilasorganisaatioilla on merkittävä asema. 

Potilasturvallisuudella tarkoitetaan terveydenhuollossa toimivien yksilöiden ja organisaatioiden periaatteita ja toimintoja, joilla ennakoidaan ja estetään riskejä ja vaaratilanteita. Potilaalle ja asiakkaille se tarkoittaa asianmukaisen ja oikea-aikaisen terveydenhoidon saamista niin, että hoidosta ei aiheudu hänelle tarpeetonta haittaa hoidon seurauksena tai vaaraa vahingon, erehdyksen tai unohduksen vuoksi. Itse asiassa, jos inhimilliset virheet saataisiin eliminoitua, samalla yli puolet potilaille koituneista vahingoista jäisivät tapahtumatta. Tarkoituksena ei kuitenkaan ole syyllistää yksilöitä vaan oppia yhdessä. Potilasturvallisuus on yhteinen asia ja yksi keskeinen osa terveydenhuollon laatua. 

Jokaisessa terveydenhuollon toimintayksikössä tulee olla raportointijärjestelmä, joka seuraa hoidossa tapahtuvia vaaratapahtumia. Nämä voivat olla joko vakavia tai lieviä, ja ne joko aiheuttavat tai voivat aiheuttaa haittaa potilaalle. Läheltä piti -tapahtuma on vaaratapahtuma, joka olisi voinut aiheuttaa haittaa potilaalle. Haittaa ei aiheutunut, koska poikkeama havaittiin ja haitalliset seuraukset pystyttiin estämään ajoissa.

Terveydenhuollossa on käytössä useita menettelytapoja, joiden avulla tunnistetaan ja estetään haitalliset poikkeamat, jotta ne eivät johda vaaratapahtumaan. Näitä ovat esimerkiksi sovitut, yhtenäiset käytännöt, tarkistuslistat ja potilaan tunnistusranneke. Potilaat ja asiakkaat voivat edistää potilasturvallisuutta esimerkiksi kertomalla omasta sairaushistoriastaan, varmistamalla henkilötietojen paikkansapitävyyden, tarkistamalla lääkityksensä, kysymällä tutkimuksistaan ja toimenpiteistään sekä noudattamalla saamiaan ohjeita. 

Koska kansainvälisen potilasturvallisuuspäivän teemaväri on oranssi, pukeuduimme perjantaina oranssiin T-paitaan. Virallisena päivänä ehkä näit kaupungilla yllättävissä paikoissa oranssia, sillä monet keskeiset rakennukset, kuten sairaalat, kaupungin talot ja tärkeät maamerkit, saivat toivottavasti oranssin valaistuksen ja siten muistuttivat potilasturvallisuuden sekä asiakkaiden ja potilaiden osallisuuden tärkeydestä.

Riitta Danielsson-Ojala

Tyks Neurokeskus

Kirjoittaja on sairaanhoitaja ja terveystieteiden maisteri. Hän toimii kliinisen hoitotyön asiantuntijana Tyks Neurokeskuksessa ja tulosalueen potilasturvallisuuskoordinaattorina.

rkdaoj(at)utu.fi

Lähteet:

Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus (asiakasjapotilasturvallisuuskeskus.fi) 

Potilas­turvallisuus Suomessa – EU-terveydenhoito.fi 

Valtioneuvosto (stm.fi/potilasturvallisuus) 

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys ry (spty.fi) 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *