Kyselimme oppiaineen tuutoreilta heidän kuulumisiaan tutorointiin liittyen nyt, kun uudet opiskelijat on tutustutettu yliopistoon ja opiskeluun. Tuutorit Anssi, Nuppu ja Tua vastasivat seuraaviin kysymyksiin: Mitä tutorointiin kuuluu ja mitä siitä jäi mieleen? Millaista ohjelmaa uusille opiskelijoille järjestettiin? Miten uudet opiskelijat tutustutettiin kampusalueeseen, kun sisäänpääsy yliopiston tiloihin oli rajallinen? Miten tutorointi onnistui? Vaikeuttivatko koronarajoitukset tutorointia? Mitä opit tutoroinnista?

Alta voit lukea tuutorien vastaukset kysymyksiin.

Anssi:

– Tutorointiin kuuluu uusien opiskelijoiden tutustuttaminen yliopistomaailmaan, ryhmäyttäminen ja opintojen käynnistäminen. Mieleen jäi mukavat iltamat ja muut ohjelmanumerot.

– Pilteille järjestimme tutustumisleikkejä, yhteistä ruokailua, opetustuokiota yliopiston tietojärjestelmistä, kampuskierrosta (+YTHS), piknikkiä ja vapaamuotoista iltaohjelmaa. Lisäksi veimme piltit muun muassa Study in Turku -messuille ja TYY:n kierrokselle. Orientaatioviikon aikoihin oli myös Humanitaan pilttipiknik, Germanican hallituksen esittäytyminen, Germanican pilttibooli ja sitten myöhemmin vielä itse Pienten kielten kastajaiset. Lisäksi autoimme hoitamaan esimerkiksi opiskelijakortin tai bussikortin hommaamisessa.

– Tiloissa pienen ryhmän vuoksi pystyimme käymään kaikki samanaikaisesti. Ajallisesti kuitenkin emme viettäneet sisällä paljoakaan aikaa, vaan suurin osa ohjelmasta järjestettiin (sateesta riippumatta) ulkona. Pääsimme kuitenkin näkemään tärkeimmät rakennukset ja systeemit (kuten Exam-tenttiakvaariot) sisältäkin päin. Sisällä pidimme kaikki maskia ja huolehdimme perushygieniasta.

– Omasta mielestäni, olosuhteisiin nähden, tutorointi onnistui hyvin. Oli hienoa nähdä, kuinka uusi joukko ihmisiä ryhmäytyy ja saa kiinni yliopistomaailmasta.

– Koronarajoituksista johtuen sisätiloissa ei saanut järjestää toimintaa, joten vietimme suurimman osan ohjelmasta ulkona. Tähän oli aina säävaraus, sillä juuri orientaatioviikon aikana satoi paljon.

– Olen oppinut, kuinka tärkeää on yhteinen ja erilainen ohjelma, kun uudet opiskelijat ryhmäytyvät. Pitää myöskin osata lukea ryhmää sen verran, minkälainen ohjelma sopii ja ei sovi. Olen itsekin oppinut enemmän yliopiston tietojärjestelmistä ja systeemeistä, kun niistä on pitänyt kertoa muille.

Nuppu:

– Tutoroinnin tavoitteena on auttaa uusia opiskelijoita pääsemään mahdollisimman hyvin sisään yliopistomaailmaan. Tuutorit ovat uusien opiskelijoiden apuna kaikessa ja vastaavat olennaisiin kysymyksiin. Tutoroinnin myötä opiskelijat toivottavasti tutustuvat toisiinsa ja saavat mukavan ja sujuvan alun yliopisto-opinnoille.

– Ohjelmaan, jonka järjestimme pilteille, kuului paljon tutustumista ja vapaamuotoista ajanviettoa, lukujärjestysten tekemistä ja eri järjestelmiin tutustumista, yliopisto- ja kaupunkikierrokset, Germanican hallitusesittäytyminen ja Study in Turku -messut.

– Koronarajoituksista huolimatta pääsimme onneksi käymään monissa yliopiston tiloissa pikaisesti sisällä, kun esittelimme niitä pilteille.

– Tutorointi onnistui tosi hyvin, koska piltit olivat ihanan aktiivisia ja lähtivät mukaan meidän järjestämiin juttuihin! Saimme pilteiltä hyvää palautetta tutoroinnista.

– Koronarajoitukset vaikeuttivat tutorointia aika paljon. Emme voineet olla sisätiloissa ja sää oli monena päivänä tosi huono, joten ulkona oli vähän ikävää olla. Olisi ollut helpompaa toteuttaa tutorointia ilman koronarajoituksia, mutta selvisimme kuitenkin hyvin tässäkin tilanteessa!

– Tuutorina toimiessa saa hyvää kokemusta ryhmän ohjaamisesta ja erilaisten ihmisten kanssa toimimisesta. Kuitenkin tutorointi oli ennen kaikkea erittäin hauskaa ja nautin itse joka hetkestä! Tutorointi oli myös hyvin palkitsevaa.

Tua:

– Tutorointiin kuuluu mm. tutustuttaa uudet opiskelijat yliopiston maailmaan, kampusalueeseen, sekä toisiin samaan aikaan aloittaneisiin oppiaineen opiskelijoihin. Mieleen jäi mahtava porukka, jotka uuden edessä uteliaina ottivat osaa orientaatioviikkojen ohjelmaan.

– Pilteille järjestettiin erilaisia illanistujaisia, mm. pilttipiknik ja pilttibooli, kaupunkikierros, kampuskierros ja ainejärjestön hallituksen esittäytyminen.

– Kiersimme pilttien kanssa kampusalueen ja kävimme rakennukset läpi. Sisätiloissa sai käydä, mutta turhaa oleskelua ja toisia ryhmiä tuli välttää.

– Tutorointi onnistui mielestäni hyvin, uudet piltit oppivat tuntemaan toisensa, ja muutaman kanssa keskusteltuani on palaute ollut positiivista ja yhteisistä tekemisistä ja tapahtumista on pidetty.

– Koronarajoituksien vuoksi yliopiston sisätiloissa ei saanut oleskella ja tästä syystä kaikki tapaamiset järjestettiin ulkona. Siksi olikin lähes irvokasta, kuinka kesän hellejaksojen jälkeen orientaatiojakson aikana satoi vettä lähes päivittäin ja lämpötila oli hädin tuskin +10 asteen paremmalla puolella. Asenne ratkaisee -mentaliteetilla emme välittäneet säästä ja piltitkin osallistuivat valtavan suurella joukolla. Siitä heille iso sydän ja kiitos! <3

– Olen oppinut organisointia sekä uusien, jo aikuisten, ihmisten tutustuttamista / ryhmäyttämistä toisiinsa. (Aikaisempaa kokemusta minulla on lähinnä lasten parissa toimimisesta.)

Kuva: Anssi Arola