Kandidaatintutkielmat lukuvuonna 2018–2019

Kankare, Juho: Pienen porukan mielipiteenvaihto. Eliel Saarisen vuoden 1917 Turun kaupungintalon suunnitelmasta aikalaisten esittämien mielipiteiden vaikutus Turun kaupungintalovaltuuskunnan päätökseen

Klaavo, Elisa: Arvioinnin perusteet jatkuvassa muutoksessa. Historian ja yhteiskuntaopin oppilasarviointi vuosiluokilla 7–9 perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteissa 1985–2014

Kortetjärvi, Anni: Katseilta piilossa, lehtien sivuilla. Homoseksuaalien seuranhaku ja heistä käyty keskustelu 1950–1960-lukujen suomalaiskaupungeissa

Markki, Mia: Herrojen kanssa kulkijoita ja huonoja ihmisiä. Suhtautuminen prostituutioon Teuvo Pakkalan Elsa-romaanissa

Martikainen, Jenita: Koettu perhe. Vanhempien ja lasten suhteet 1950–60-lukujen Suomessa

Mäkinen, Eva: ”Hätä, kauhistawa hätä on owen edessä.” Nälkävuosien kokemus Turussa 1867–1868

Nummelin, Annabella: Valkoinen valokuva. Terrori ja väkivalta Suomen sisällissodan valokuvissa

Pirinen, Elisa: Kartanokulttuuri, aateliston elämäntapa ja status Signe Branderin 1910-luvun kartanovalokuvissa

Pulkkinen, Tuomo: Reaktsionin krapu vai Hämeenlinnan krapula. Eero Haapalaisen julkisuuskuva suomalaisen sanoma- ja aikakauslehdistön pohjalta 1900–1912

Saira, Mikko: ”Et ole mitään muuta kuin hunsvotti ja kelmi.” Kunnia, väkivalta ja varkaus 1670-luvun Turussa