Materiaalit

Hyödynnä Innokomp-materiaaleja oppimisen tukena!

Innokomp-hankkeen tavoitteena on kasata uudenlaista käsityönopetusta tukeva materiaalipankki, joka on kaikkien käytettävissä.  Materiaalipankki koostuu hankkeen aikana tuotetusta sisällöstä ja hyödyllisistä linkeistä.


Käsiteltäviä aiheita ovat:

Yhteisopettajuus
Monimateriaalisuus
Kokonainen käsityö
Innovointi
Ilmiöpohjainen käsityö
sekä kokoelma käsityön materiaaliteknologioita


Materiaalit ovat kaikkien käytettävissä, mutta niitä ei saa käyttää kaupallisiin tarkoituksiin.
Jos hyödynnät materiaalia koulu- tai kerhotoimintaan, on materiaalin tuottajan nimi kohteliasta mainita.


Katso myös opetushallituksen kokoamat verkkomateriaalit käsityön opetuksen tueksi.