Ilmiöpohjainen käsityö

Oppilasprojekteissa on mahdollisuus integroida eri oppiaineita (esim. STEAM-aineita, kuten matematiikka, fysiikka ja kemia sekä taito- ja taideaineet) sekä tehdä yhteistyötä erilaisten koulun ulkopuolisten toimijoiden ja asiantuntijaverkostojen kanssa. Ilmiöpohjainen käsityö lähtee liikkeelle ilmiön tunnistamisesta. Ilmiö voi sisältää jonkin kehittämishaasteen tai ongelman. Avoin haaste, ilmiö tai oppimista ohjaavat kysymykset voivat nousta esimerkiksi oppilailta, opetussuunnitelmasta tai ajankohtaisista tapahtumista. Näissä avoimissa haasteissa, oppimistehtävissä tai suunnittelutehtävissä ei ole yhtä ainoaa oikeaa vastausta tai lopullista ratkaisua.Artikkelit:

Artikkeli: Kestävä kädenjälki käsityössä

Artikkeli: Tekoäly, koneoppiminen ja teknologinen murros: Kohti datatoimijuutta ja tulevaisuuden design-taitoja