Oppimisympäristöt

Käsityön oppimisympäristöön sisältyvät erilaisten käsityöllisten materiaaliteknologioiden oppimisympäristöt. Oppimisympäristö ei muodostu pelkästään tiloista, vaan se on laajempi käsite, johon sisältyy myös välineet, palvelut ja materiaalit. Käsityön oppimista tukeva oppimisympäristö muodostuu asianmukaisista ja turvallisista tiloista, työvälineistä, koneista, laitteista ja materiaaleista. Käsityön oppimisympäristöön kuuluvat tilat edellyttävät erilaisia työturvallisuuteen ja työskentelyolosuhteisiin liittyviä ominaisuuksia, kuten ilmanvaihtoon ja melutasoon liittyvät asiat.


Opiskelijoiden tekemä käsityön oppimistilojen auditointi


Visio käsityön oppimisympäristöstä


Tutkimusartikkeli

Tutkimusartikkeli: Developing a learning environment for innovation learning in craft, design and technology education