Monimateriaalisuus

Käsityö on monimateriaalinen oppiaine, jossa toteutetaan käsityöilmaisuun, muotoiluun ja teknologiaan perustuvaa toimintaa. Käsityön tekeminen on tutkivaa, keksivää ja kokeilevaa toimintaa ja siinä toteutetaan ennakkoluulottomasti erilaisia visuaalisia, materiaalisia, teknisiä sekä valmistusmenetelmällisiä ratkaisuja. Käsityöhön ja siihen liittyvien ilmiöiden oppiminen vaatii erilaisten materiaalien käyttöä, muokkaamista sekä laadukasta ja vastuullista tuottamistoimintaa.

Käsityön monimateriaalisuudella tarkoitetaan sitä, että oppilaiden käsityöprojekteissa tutustutaan erilaisiin käsityöllisiin materiaaliteknologioihin. On mahdollista, että tuotteessa käytetään useita, erilaisia materiaaleja. Olennaista kuitenkin on se, että oppilaalle tarjotaan kirjo erilaisia materiaaliteknologioita ja hän tutustuu niihin laaja-alaisesti esimerkiksi tietyn teeman tai ilmiön puitteissa. Monimateriaalisuuteen voidaan lukea kuuluviksi myös nk. käsityön uudet teknologiat, kuten lasertyöstökoneen käyttö, 3D-piirtäminen ja tulostaminen, ohjelmointi ja e-tekstiilit.  


 

Tutkimusartikkeli: Common and holistic crafts education in Finland

Artikkeli: Monimateriaalisuus perusopetuksen käsityössä