Julkaisut

Vertaisarvioidut artikkelit:

 • Heidar, Knut, Helgi Kristinnsson, Gunnar, Saarinen, Arttu, Koivula, Aki & Keipi, Teo (2019) Who are the party members, and are they representative of the party voters? Kirjassa Nordic Party Members: Linkages in Troubled Times’. ECPR Press, julkaistaan)
 • Koivula, Aki & Kukkonen, Iida & Sivonen, Jukka & Räsänen, Pekka (2019). Is there room for ethical consumers in the Finnish political spectrum. Journal of Consumer Policy (Hyväksytty julkaistavaksi)
 • Koiranen, Ilkka & Keipi, Teo & Koivula, Aki & Räsänen, Pekka (2019) Changing patterns of social media use in Finland. A Population-level study. Universal Access in the Information Society (Hyväksytty julkaistavaksi)
 • Koivula, Aki & Keipi, Teo & Koiranen, Ilkka & Saarinen, Arttu (2019) Social and ideological representativeness: A comparison of political party members and supporters in Finland. Party politics (Julkaistu verkossa) https://doi.org/10.1177/1354068818819243
 • Koiranen, Ilkka & Koivula, Aki & Saarinen, Arttu (2018) Shared Contexts, Shared Background, Shared Values– Homophily in Finnish-Parliament Members Social Networks on Twitter  Telematics and informatics  (Julkaistu verkossa) https://doi.org/10.1016/j.tele.2018.11.009
 • Sivonen, Jukka & Koivula, Aki & Saarinen, Arttu (2018) Asiantuntijaluokan uusi jako perussuomalaisten vaalimenestysten taustalla. Politiikka 60(3): 192–207. https://journal.fi/politiikka/article/view/76283
 • Saarinen, Arttu & Koivula, Aki & Koiranen, Ilkka & Sivonen, Jukka (2018) Kolmijaosta hienojakoisempiin eroihin? Tarkastelussa kuuden suurimman eduskuntapuolueen jäsenistöjen ammattirakenteet. Yhteiskuntapolitiikka 18(2): 135–145. http://www.julkari.fi/handle/10024/136253
 • Malinen, S., Koivula, A., Keipi, T., & Koiranen, I. (2018): Exploring Selective Exposure and Selective Avoidance Behavior in Social Media. In Proceedings of the International Conference on Social Media & Society, Copenhagen, Denmark (SMSociety). DOI: 10.1145/3217804.3217943
 • Koivula, A., Keipi, T., Koiranen, I., & Räsänen, P. (2018). A middle-aged social Internet with a millennial exodus? Changes in identifications with online communities between 2009 and 2017 in Finland. Lecture notes in computer science. Springer, Cham.
 • Vuorinen, J., Koivula, A., & Koiranen, I. (2018). Trust and privacy in messaging. IADIS International Journal on WWW/Internet16
 • Saarinen, Arttu & Koivula, Aki & Keipi, Teo (2018) Eri puolueiden kannattajien suhtautuminen suomalaiseen tieteeseen ja tutkimukseen. Tiedepolitiikka 2018 (1)
 • Koivula, Aki & Keipi, Teo & Saarinen, Arttu & Räsänen, Pekka (2018) Risk perceptions across the current political spectrum in Finland: A study of party members. Journal of Risk Research (Julkaistu verkossa) doi.org/10.1080/13669877.2018.1437060
 • Keipi, T., Koiranen, I., Koivula, A., & Räsänen, P. (2018). Assessing the social media landscape: Online relational use-purposes and life satisfaction among Finns. First Monday23(1).
 • Koivula, Aki & Saarinen, Arttu & Räsänen, Pekka (2017) Political party preference and social trust in four Nordic countries. Comparative European Politics 6(15) 1030-1051. https://doi.org/10.1057/s41295-017-0103-0
 • Koivula, Aki & Räsänen, Pekka & Saarinen, Arttu (2017) Does party identification associate with consumer preferences? Analysing Finnish consumers in 2009 and 2014. International Journal of Consumer Studies 5(41) 475-483. DOI: 10.1111/ijcs.12355
 • Koivula, Aki & Räsänen, Pekka & Saarinen, Arttu (2016): Poliittinen suuntautuminen ja kulutusasenteet. Kulutustutkimus.Nyt 10(1): 17–35.

Muut artikkelit tieteellisissä julkaisuissa:

 • Saarinen, A., Koivunen, A., & Malinen, S. (2018). Puolueiden toimittajajäsenten sosiaalisen median käyttö ja näkemykset mediasta. Media & Viestintä41(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/69916
 • Sivonen, Jukka & Saarinen, Arttu (2018): Puolueiden kannattajien luottamus mediaan. Yhteiskuntapolitiikka 83 (3), 287–293. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018112348908
 • Keipi, Teo & Koiranen, Ilkka & Koivula, Aki & Saarinen, Arttu (2017): A deeper look at party members – assessing members’ and supporters’ social structure. Research on Finnish Society 10 (2), 166-172
 • Saarinen, Arttu & Koivula, Aki & Koiranen, Ilkka & Sivonen, Jukka (2017): Highly educated but occupationally differentiated: An analysis of the members of the Green League in Finland. Environmental Politics. DOI: 10.1080/09644016.2018.1415741
 • Koiranen, Ilkka & Koivula, Aki & Saarinen, Arttu (2017): Puoluejäsenet suurennuslasin alla – tarkastelussa jäsenten sosiaalinen rakenne. Tieteessä tapahtuu (2:2017)
 • Koiranen, Ilkka & Saarinen, Arttu & Koivula, Aki (2016): Vihreiden jäsenet ja kannattajat – tarkastelussa yhteiskunnallinen asema ja suhde muihin puolueisiin. Yhteiskuntapolitiikka 81(6)

Tieteelliset monografiat ja tutkimusraportit

 • Koivula, Aki. (2019). The choice is yours but it is politically tinged. The social correlates of political party preferences in Finland https://www.utupub.fi/handle/10024/146931
 • Sivonen, Jukka, Koivula, Aki, Saarinen, Arttu, Keipi, Teo. (2018) Research report on the Finland in the digital age -survey. Working Papers in Economic Sociology (XI). University of Turku: Turku
 • Koiranen, Ilkka & Koivula, Aki & Saarinen, Arttu & Räsänen, Pekka (2017). Puolueiden rakenne ja jäsenistön verkostot. Helsinki, Finland: Kunnallisalan kehittämissäätiö. http://kaks.fi/uutiset/turun-yliopiston-tutkijat-osa-puolueista-jasenistoltaan-ikaantyneita/
 • Koivula, Aki & Sirppinimi, Ringa & Koiranen, Ilkka & Oksanen, Janna (2017). Arkielämä ja osallistuminen –kyselyn tutkimusseloste ja edustavuustarkastelu. Working Papers in Economic Sociology (IX). University of Turku: Turku
 • Sivonen Jukka & Koivula, Aki & Saarinen, Arttu & Keipi, Teo (2018). Research report on the Finland in the digital age -survey. Working Papers in Economic Sociology (XI). University of Turku: Turku

Muut julkaisut:

 • Koiranen, Ilkka & Koivula, Aki (2018): Liike Nyt haastaa perinteisen puolueosallistumisen muotoja. Alio, Turun Sanomat 4.5.2018
 • Malinen, Sanna & Koivula, Aki & Saarinen, Arttu (2017) Sosiaalisessa mediassa kuuluu hyväosaisen ääni. Blog writing. The Foundation of Helsingin Sanomat 13.12.2017
 • Koivula, Aki & Saarinen, Arttu (2017): Vihreiden yleispuolueistuminen jatkuu. Alio, Turun Sanomat 13.6.2017
 • Saarinen, Arttu & Koiranen, Ilkka & Koivula, Aki (2017) Sosiaalisen median aktiivikeskustelijat tulevat valtavirtapolitiikan ulkopuolelta. Blog writing. The Foundation of Helsingin Sanomat 24.10.2017
 • Saarinen, Arttu & Koiranen, Ilkka (2017): Perussuomalaisten aate vetää moneen suuntaan. Vieraskynä, Helsingin Sanomat 6.5.2017
 • Koivula, Aki, Saarinen, Arttu, Koiranen, Ilkka (2016): Lähes kolmasosa perussuomalaisista luottaa MV-lehteen. Suomen Kuvalehti 21.12.2016: http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/lahes-kolmasosa-perussuomalaisista-luottaa-mv-lehteen/
 • Koivula, Aki & Koiranen, Ilkka (2016): Kytköksistä eturyhmiin tuli puolueille rasite. Vieraskynä, Helsingin Sanomat 26.11.2016
 • Koivula, Aki, Saarinen, Arttu, Koiranen, Ilkka (2016): Yksipuolinen vai tasapuolinen media? Puoluejäsenten mielipiteet mediasta. Kanava 8/2016
 • Koivula, Aki & Saarinen, Arttu & Kajava, Olli (2016): Keskiluokan ääniä kalastamassa. Kanava 4/2016, 43-46.
 • Saarinen, Arttu & Koivula, Aki & Koiranen, Ilkka (2016): Vihreiden jäsenten muodostama kupla. Alio, Turun Sanomat 7.6.2016.
 • Saarinen, Arttu & Räsänen, Pekka & Koivula, Aki (2015): Puolueiden kannattajat poikkeavat edelleen huomattavasti toisistaan. Alio, Turun Sanomat 27.5.2015.
 • Koivula, Aki & Räsänen, Pekka & Saarinen, Arttu (2015): Puolueiden kannatus eri väestöryhmissä ja yhteiskunnallinen vaikutusvalta. Tieteessä tapahtuu 5:2015, 28–32.

Työpaperijulkaisut:

 • Koivula, Aki & Keipi, Teo & Saarinen, Arttu & Räsänen, Pekka (2017). What kind of party cleavages can be found on the basis of societal risk perceptions? A study of Finnish political party members. Working Papers in Economic Sociology (X). University of Turku: Turku 
 • Saarinen, Arttu & Koivula, Aki & Koiranen, Ilkka & Sivonen, Jukka (2016) What is the political position of the Greens in Finland? An analysis of the party members. Working Papers in Economic Sociology (VIII). University of Turku: Turku
 • Saarinen, Arttu & Koivula, Aki & Koiranen, Ilkka & Sivonen, Jukka (2016) Vihreän liiton jäsenten yhteiskunnallinen asema ja verkostot sukupuolinäkökulmasta. Working Papers in Economic Sociology (VIII). University of Turku: Turku

Esitelmät:

 • Koiranen, Ilkka, Koivula, Aki, Saarinen, Arttu & Keipi, Teo (2019) Political orientation, political values and digital divides – How does political orientation associate with the political use of social media? Sosiologipäivät 2019. Turku, 29.3.2019
 • Saarinen, Arttu, Koivula, Aki, Keipi, Teo (2018) Social and ideological representativeness: a comparison of political party members and supporters in Finland. ECPR-konsrenssi. Hampuri, 25.8.2018
 • Koivula, Aki & Saarinen, Arttu & Keipi, Teo & Ilkka Koiranen (2018) Social and ideological representativeness: a comparison of political party members and supporters in Finland. MPSA 76th Annual Conference April 5-8, 2018, Chicago
 • Saarinen, Arttu (2018) Pienpuolueet suurennuslasin alla. Politiikan tutkimuksen päivät. Turku. 9.3.2018.
 • Ilkka Koiranen & Koivula, Aki & Saarinen, Arttu (2018) Partisanship, shared values, same background – Homophily and political polarization in Finnish parliament members’ social networks on Twitter. MPSA 76th Annual Conference April 5-8, 2018, Chicago
 • Koivula, Aki & Kukkonen, Iida & Sivonen, Jukka & Räsänen, Pekka (2018) Is there room for ethical consumers in the Finnish political spectrum? A comparison of party supporters, 1999–2014. Sosiologipäivät, 15.–16.3.2018, Joensuu.
 • Koiranen, Ilkka & Koivula, Aki & Räsänen, Pekka & Saarinen, Arttu (2017) How does Twitter connect politicians with each other? A social network analysis of the Finnish parliament membersPoster presented at the General Online Research, Berlin (2017): https://www.gor.de/gor17/sessions.php
 • Koiranen, Ilkka & Koivula, Aki & Räsänen, Pekka & Saarinen, Arttu (2016). How does Twitter connect politicians with each other? A social network analysis of the Finnish parliament members. ECPR General Conference, Prague, Czech Republic. Abstract https://ecpr.eu/Events/PaperDetails.aspx?PaperID=30293&EventID=95
 • Koivula, Aki & Saarinen, Arttu & Räsänen, Pekka (2016). Political Orientation and Consumer Attitudes. 24th World Congress of Political Science, Poznan, Poland. Abstract https://wc2016.ipsa.org/my-ipsa/events/wc2016/paper/political-orientation-and-consumer-attitudes
 • Räsänen, Pekka & Koivula, Aki & Arttu Saarinen (2016). Associations Between Political Orientation and Attitudes Towards Leisure Activities. Third ISA Forum of Sociology, Vienna, Austria. Abstract 
 • Koivula, Aki & Koiranen, Ilkka & Saarinen, Arttu & Räsänen, Pekka (2016). Puolueiden jäsenten ja kannattajien sosiaalisen median verkostot. Paper presented at the Finnish Conference for Media and Communication Research, Helsnki, Finland.
 • Koivula, Aki & Räsänen, Pekka & Saarinen, Arttu (2015). Does political orientation associate with consumer attitudes? Paper presented at the 12th Conference of the European Sociological Association, Prague , Czech Republic. Abstract  http://programme.esa12thconference.eu/presentation/3108