Julkaisut

Vertaisarvioidut artikkelit:

 1. Koivula, Aki & Kaakinen, Markus & Oksanen, Atte & Räsänen, Pekka (2019) The Role of Online Political Activity in the Formation of Identity Bubbles. Policy and Internet (Hyväksytty julkaistavaksi)
 2. Heidar, Knut, Helgi Kristinnsson, Gunnar, Saarinen, Arttu, Koivula, Aki & Keipi, Teo (2019) Who are the party members, and are they representative of the party voters? Kirjassa Nordic Party Members: Linkages in Troubled Times’. ECPR Press, julkaistaan)
 3. Koivula, Aki & Kukkonen, Iida & Sivonen, Jukka & Räsänen, Pekka (2019). Is there room for ethical consumers in the Finnish political spectrum. Journal of Consumer Policy  https://link.springer.com/article/10.1007/s10603-019-09414-3
 4. Koiranen, Ilkka & Keipi, Teo & Koivula, Aki & Räsänen, Pekka (2019) Changing patterns of social media use in Finland. A Population-level study. Universal Access in the Information Society (Hyväksytty julkaistavaksi)
 5. Koivula, Aki & Keipi, Teo & Koiranen, Ilkka & Saarinen, Arttu (2019) Social and ideological representativeness: A comparison of political party members and supporters in Finland. Party politics (Julkaistu verkossa) https://doi.org/10.1177/1354068818819243
 6. Koiranen, Ilkka & Koivula, Aki & Saarinen, Arttu (2018) Shared Contexts, Shared Background, Shared Values– Homophily in Finnish-Parliament Members Social Networks on Twitter  Telematics and informatics  (Julkaistu verkossa) https://doi.org/10.1016/j.tele.2018.11.009
 7. Sivonen, Jukka & Koivula, Aki & Saarinen, Arttu (2018) Asiantuntijaluokan uusi jako perussuomalaisten vaalimenestysten taustalla. Politiikka 60(3): 192–207. https://journal.fi/politiikka/article/view/76283
 8. Saarinen, Arttu & Koivula, Aki & Koiranen, Ilkka & Sivonen, Jukka (2018) Kolmijaosta hienojakoisempiin eroihin? Tarkastelussa kuuden suurimman eduskuntapuolueen jäsenistöjen ammattirakenteet. Yhteiskuntapolitiikka 18(2): 135–145. http://www.julkari.fi/handle/10024/136253
 9. Malinen, S., Koivula, A., Keipi, T., & Koiranen, I. (2018): Exploring Selective Exposure and Selective Avoidance Behavior in Social Media. In Proceedings of the International Conference on Social Media & Society, Copenhagen, Denmark (SMSociety). DOI: 10.1145/3217804.3217943
 10. Koivula, A., Keipi, T., Koiranen, I., & Räsänen, P. (2018). A middle-aged social Internet with a millennial exodus? Changes in identifications with online communities between 2009 and 2017 in Finland. Lecture notes in computer science. Springer, Cham.
 11. Vuorinen, J., Koivula, A., & Koiranen, I. (2018). Trust and privacy in messaging. IADIS International Journal on WWW/Internet16
 12. Saarinen, Arttu & Koivula, Aki & Keipi, Teo (2018) Eri puolueiden kannattajien suhtautuminen suomalaiseen tieteeseen ja tutkimukseen. Tiedepolitiikka 2018 (1)
 13. Koivula, Aki & Keipi, Teo & Saarinen, Arttu & Räsänen, Pekka (2018) Risk perceptions across the current political spectrum in Finland: A study of party members. Journal of Risk Research (Julkaistu verkossa) doi.org/10.1080/13669877.2018.1437060
 14. Keipi, T., Koiranen, I., Koivula, A., & Räsänen, P. (2018). Assessing the social media landscape: Online relational use-purposes and life satisfaction among Finns. First Monday23(1).
 15. Koivula, Aki & Saarinen, Arttu & Räsänen, Pekka (2017) Political party preference and social trust in four Nordic countries. Comparative European Politics 6(15) 1030-1051. https://doi.org/10.1057/s41295-017-0103-0
 16. Koivula, Aki & Räsänen, Pekka & Saarinen, Arttu (2017) Does party identification associate with consumer preferences? Analysing Finnish consumers in 2009 and 2014. International Journal of Consumer Studies 5(41) 475-483. DOI: 10.1111/ijcs.12355
 17. Koivula, Aki & Räsänen, Pekka & Saarinen, Arttu (2016): Poliittinen suuntautuminen ja kulutusasenteet. Kulutustutkimus.Nyt 10(1): 17–35.

Muut artikkelit tieteellisissä julkaisuissa:

 1. Saarinen, A., Koivunen, A., & Malinen, S. (2018). Puolueiden toimittajajäsenten sosiaalisen median käyttö ja näkemykset mediasta. Media & Viestintä41(1). Noudettu osoitteesta https://journal.fi/mediaviestinta/article/view/69916
 2. Sivonen, Jukka & Saarinen, Arttu (2018): Puolueiden kannattajien luottamus mediaan. Yhteiskuntapolitiikka 83 (3), 287–293. http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018112348908
 3. Keipi, Teo & Koiranen, Ilkka & Koivula, Aki & Saarinen, Arttu (2017): A deeper look at party members – assessing members’ and supporters’ social structure. Research on Finnish Society 10 (2), 166-172
 4. Saarinen, Arttu & Koivula, Aki & Koiranen, Ilkka & Sivonen, Jukka (2017): Highly educated but occupationally differentiated: An analysis of the members of the Green League in Finland. Environmental Politics. DOI: 10.1080/09644016.2018.1415741
 5. Koiranen, Ilkka & Koivula, Aki & Saarinen, Arttu (2017): Puoluejäsenet suurennuslasin alla – tarkastelussa jäsenten sosiaalinen rakenne. Tieteessä tapahtuu (2:2017)
 6. Koiranen, Ilkka & Saarinen, Arttu & Koivula, Aki (2016): Vihreiden jäsenet ja kannattajat – tarkastelussa yhteiskunnallinen asema ja suhde muihin puolueisiin. Yhteiskuntapolitiikka 81(6)

Tieteelliset monografiat ja tutkimusraportit

 1. Koivula, Aki. (2019). The choice is yours but it is politically tinged. The social correlates of political party preferences in Finland https://www.utupub.fi/handle/10024/146931
 2. Koiranen, Ilkka & Koivula, Aki & Saarinen, Arttu & Räsänen, Pekka (2017). Puolueiden rakenne ja jäsenistön verkostot. Helsinki, Finland: Kunnallisalan kehittämissäätiö. http://kaks.fi/uutiset/turun-yliopiston-tutkijat-osa-puolueista-jasenistoltaan-ikaantyneita/

Muut julkaisut:

 1. Saarinen, Arttu (2019): Hallitusohjelma osallistaa, puolueet eivät. Alio, Turun Sanomat 24.5.2019.
 2. Koiranen, Ilkka & Koivula, Aki (2018): Liike Nyt haastaa perinteisen puolueosallistumisen muotoja. Alio, Turun Sanomat 4.5.2018
 3. Malinen, Sanna & Koivula, Aki & Saarinen, Arttu (2017) Sosiaalisessa mediassa kuuluu hyväosaisen ääni. Blog writing. The Foundation of Helsingin Sanomat 13.12.2017
 4. Koivula, Aki & Saarinen, Arttu (2017): Vihreiden yleispuolueistuminen jatkuu. Alio, Turun Sanomat 13.6.2017
 5. Saarinen, Arttu & Koiranen, Ilkka & Koivula, Aki (2017) Sosiaalisen median aktiivikeskustelijat tulevat valtavirtapolitiikan ulkopuolelta. Blog writing. The Foundation of Helsingin Sanomat 24.10.2017
 6. Saarinen, Arttu & Koiranen, Ilkka (2017): Perussuomalaisten aate vetää moneen suuntaan. Vieraskynä, Helsingin Sanomat 6.5.2017
 7. Koivula, Aki, Saarinen, Arttu, Koiranen, Ilkka (2016): Lähes kolmasosa perussuomalaisista luottaa MV-lehteen. Suomen Kuvalehti 21.12.2016: http://suomenkuvalehti.fi/jutut/kotimaa/lahes-kolmasosa-perussuomalaisista-luottaa-mv-lehteen/
 8. Koivula, Aki & Koiranen, Ilkka (2016): Kytköksistä eturyhmiin tuli puolueille rasite. Vieraskynä, Helsingin Sanomat 26.11.2016
 9. Koivula, Aki, Saarinen, Arttu, Koiranen, Ilkka (2016): Yksipuolinen vai tasapuolinen media? Puoluejäsenten mielipiteet mediasta. Kanava 8/2016
 10. Koivula, Aki & Saarinen, Arttu & Kajava, Olli (2016): Keskiluokan ääniä kalastamassa. Kanava 4/2016, 43-46.
 11. Saarinen, Arttu & Koivula, Aki & Koiranen, Ilkka (2016): Vihreiden jäsenten muodostama kupla. Alio, Turun Sanomat 7.6.2016.
 12. Saarinen, Arttu & Räsänen, Pekka & Koivula, Aki (2015): Puolueiden kannattajat poikkeavat edelleen huomattavasti toisistaan. Alio, Turun Sanomat 27.5.2015.
 13. Koivula, Aki & Räsänen, Pekka & Saarinen, Arttu (2015): Puolueiden kannatus eri väestöryhmissä ja yhteiskunnallinen vaikutusvalta. Tieteessä tapahtuu 5:2015, 28–32.

Työpaperijulkaisut:

 1. Sivonen, Jukka, Koivula, Aki, Saarinen, Arttu, Keipi, Teo. (2018) Research report on the Finland in the digital age -survey. Working Papers in Economic Sociology (XI). University of Turku: Turku
 2. Koivula, Aki & Sirppinimi, Ringa & Koiranen, Ilkka & Oksanen, Janna (2017). Arkielämä ja osallistuminen –kyselyn tutkimusseloste ja edustavuustarkastelu. Working Papers in Economic Sociology (IX). University of Turku: Turku
 3. Koivula, Aki & Keipi, Teo & Saarinen, Arttu & Räsänen, Pekka (2017). What kind of party cleavages can be found on the basis of societal risk perceptions? A study of Finnish political party members. Working Papers in Economic Sociology (X). University of Turku: Turku 
 4. Saarinen, Arttu & Koivula, Aki & Koiranen, Ilkka & Sivonen, Jukka (2016) What is the political position of the Greens in Finland? An analysis of the party members. Working Papers in Economic Sociology (VIII). University of Turku: Turku
 5. Saarinen, Arttu & Koivula, Aki & Koiranen, Ilkka & Sivonen, Jukka (2016) Vihreän liiton jäsenten yhteiskunnallinen asema ja verkostot sukupuolinäkökulmasta. Working Papers in Economic Sociology (VIII). University of Turku: Turku

Esitelmät:

 1. Koiranen, Ilkka (2019) Political orientation, political values and digital divides – How does political orientation associate with the political use of social media? Sosiologipäivät 2019. Turku, 29.3.2019
 2. Saarinen, Arttu (2018) Social and ideological representativeness: a comparison of political party members and supporters in Finland. ECPR-konferenssi. Hampuri, 25.8.2018
 3. Koivula, Aki (2018) Social and ideological representativeness: a comparison of political party members and supporters in Finland. MPSA 76th Annual Conference April 5-8, 2018, Chicago
 4. Koiranen, Ilkka  (2018) Partisanship, shared values, same background – Homophily and political polarization in Finnish parliament members’ social networks on Twitter. MPSA 76th Annual Conference April 5-8, 2018, Chicago
 5. Saarinen, Arttu (2018) Pienpuolueet suurennuslasin alla. Politiikan tutkimuksen päivät. Turku. 9.3.2018.
 6. Koivula, Aki (2018) Is there room for ethical consumers in the Finnish political spectrum? A comparison of party supporters, 1999–2014. Sosiologipäivät, 15.–16.3.2018, Joensuu.
 7. Koiranen, Ilkka & Saarinen (2017). How does party identification determine the use and perceptions of social media? A population-level study of Finland. Paper presented in the IPSA conference of Political Science in the Digital Age. Hannover: International Political Science Association.
 8. Koiranen, Ilkka  & Saarinen, Arttu (2017) How does Twitter connect politicians with each other? A social network analysis of the Finnish parliament members. Poster presented at the General Online Research, Berlin (2017): https://www.gor.de/gor17/sessions.php
 9. Koiranen, Ilkka & Koivula, Aki  (2016). How does Twitter connect politicians with each other? A social network analysis of the Finnish parliament members. ECPR General Conference, Prague, Czech Republic. Abstract https://ecpr.eu/Events/PaperDetails.aspx?PaperID=30293&EventID=95
 10. Koivula, Aki & Saarinen, Arttu  (2016). Political Orientation and Consumer Attitudes. 24th World Congress of Political Science, Poznan, Poland. Abstract https://wc2016.ipsa.org/my-ipsa/events/wc2016/paper/political-orientation-and-consumer-attitudes
 11. Koivula, Aki  (2016). Associations Between Political Orientation and Attitudes Towards Leisure Activities. Third ISA Forum of Sociology, Vienna, Austria. Abstract 
 12. Koivula, Aki & Saarinen, Arttu (2016). Puolueiden jäsenten ja kannattajien sosiaalisen median verkostot. Paper presented at the Finnish Conference for Media and Communication Research, Helsnki, Finland.
 13. Koivula, Aki & Räsänen, Pekka  (2015). Does political orientation associate with consumer attitudes? Paper presented at the 12th Conference of the European Sociological Association, Prague , Czech Republic. Abstract  http://programme.esa12thconference.eu/presentation/3108