Puoluekokous politiikan teon paikkana

Poliittiset kuplat -tutkijaryhmä osallistuu yhdessä Rauli Mickelssonin Puoluekokous politiikan teon paikkana -tutkimukseen, jossa tutkitaan kuuden suurimman puolueen puoluekokouksia. Ensimmäisessä vaiheessa toteutamme kyselytutkimuksen puoluekokousedustajille.

Tutkimuksessa kysymme mm.

 1. Mikä on puoluekokouksen merkitys puolueessa?
  • Mikä on sen institutionaalinen asema?
  • Minkälainen merkitys puoluekokouksella on puoluejäsenille?
 2. Miten puoluetta rakennetaan puoluekokouksissa ja sen ulkopuolella puoluekokouksen aikana?
  • Millaisia asioita puoluekokouksissa käsitellään ja miten puoluetta rakennetaan yksisuuntaisessa ja vuorovaikutteisessa mediassa puoluekokouksen aikana?
  • Miten puolueen jäsenet kokevat puoluekokouksen vaikuttavan puolueen kehitykseen ja asemaan yhteiskunnassa?
 3. Millaisia poliittisia toimijoita puoluekokouksessa esiintyy?
  • Millaisia käsityksiä demokratiasta puoluekokoukset ilmentävät?
  • Mitkä ovat jäsenten ja edustajien mahdollisuudet tuoda kokouksissa esille omia kantojaan ja agendoja?
 4. Millaisia puoluekokousosanottajat ovat?
  • Eroavatko puoluekokousedustajat puolueen jäsenistä ja kannattajista?
  • Miten kokousedustajat ovat verkostoituneet ja minkälaisia arvoja heillä on?

 

Tutkimusryhmä:

Rauli Mickelsson, Ilkka Koiranen, Aki Koivula ja Arttu Saarinen