Mikä poliittiset kuplat -hanke on?

Poliittiset kuplat -hanke on taloussosiologian oppiaineen tutkimushanke, jossa selvitetään ensimmäistä kertaa kansallisesti, minkälaisia eri Suomen eduskuntapuolueiden jäsenten ja kannattajien verkostot ovat. Pääaineistona käytämme vuonna 2016 keräämäämme yli 12 000 vastaajan puoluejäsenaineistoa ja helmikuussa-maaliskuussa 2017 kerättyä vajaan 2000 vastaajan väestöaineistoa puolueiden kannattajilta.

Joulukuussa 2017 toteutimme yli 3000 suomalaiselle kyselytutkimuksen “Digitalisoituva Suomi”, jossa tiedustelimme suomalaisten mediatottumuksista ja ja poliittisista asenteista. Keväällä 2019 toteutimme kyselyn uudelleen yli 1000 vastaajalle. Näin saamme käyttöön myös arvokasta seurantatietoa, joka mahdollistaa entistä syvällisemmät analyysit suomalaisten mediatottumusten ja poliittisten asenteiden muutoksista viime vuosina.

Lisäksi olemme hyödyntäneet hankkeessa European Social Survey -kyselyjä, taloussosiologian keräämiä Suomi-kyselyjä, kansanedustajien sosiaalisen median verkostodataa ja vaalikoneaineistoja.

Hankkeen ensimmäinen osa alkoi helmikuussa 2016. Ensimmäisessä vaiheessa tutkimme jäsenten ja kannattajien rakenteita ja verkostoja. Rahoittajina ovat olleet Kunnallisalan kehittämissäätiö, Suomen kulttuurirahasto ja Turun yliopiston tutkijakoulu.

Hankkeen toinen osa alkoi syyskuussa 2017. Saimme toista osaa varten rahoitusta HS-säätiöltä. Toisessa osassa tutkitaan eri puolueiden kannattajien ja jäsenten mediakäyttäytymistä sekä medialuottamusta totuuden jälkeisessä ajassa. Hanke päättyy tältä osin joulukuussa 2019.

Hankkeen johtajana toimii dosentti ja taloussosiologian yliopisto-opettaja Arttu Saarinen. Tutkimusryhmän muut tutkijat ovat erikoistutkija Aki Koivula, tohtorikoulutettava Ilkka Koiranen, tohtorikoulutettava Jukka Sivonen ja professori Pekka Räsänen. Aiemmin hankkeessa työskentelivät myös erikoistutkijat Teo Keipi ja Sanna Malinen.

Lisäksi hankkeessa on välillisesti mukana lukuisa määrä niin kotimaisia kuin ulkomaisia yhteistyökumppaneita. Poliittiset kuplat -hanke tekee kansainvälistä yhteistyötä muun muassa olemalla mukana kirjahankkeessa, jossa kohteena ovat eri Pohjoismaiden puoluejäsenet. Vertailutiedon avulla pystymme paremmin tulkitsemaan myös kansallisia tuloksia.

Tuloksia olemme esitelleet ja tulemme esittelemään lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä konferensseissa sekä puolueiden omissa tilaisuuksissa. Lisäksi hankkeen tuloksia raportoidaan eri tasoisilla kursseilla yliopistossa. Näistä laajin on taloussosiologian oppiaineen ja eduskuntatutkimuksen keväällä 2017 yhteistyössä toteuttama Kohti kuntavaaleja 2017 -kurssi. Luentojen empiirinen materiaali pohjautui keräämiimme kysely- ja sosiaalisen median aineistoihin. Luentosarja päättyi juuri ennen kuntavaaleja laajaan paneelikeskusteluun, jossa oli edustajia kaikista eduskuntapuolueista.

Tällä kotisivulla tiedotetaan hankkeen etenemisestä ja julkaisuista. Toivomme lukijoilta palautetta ja yhteistyötä.

Hankkeen yhteystiedot: Arttu Saarinen, aosaar@utu.fi, 050 5630600