Mikä poliittiset kuplat -hanke on?

Poliittiset kuplat -hanke on taloussosiologian oppiaineen tutkimushanke, jossa selvitetään ensimmäistä kertaa kansallisesti, minkälaisia eri Suomen eduskuntapuolueiden jäsenten ja kannattajien verkostot ovat. Pääaineistona käytämme vuonna 2016 keräämäämme yli 12 000 vastaajan puoluejäsenaineistoa ja helmikuussa-maaliskuussa 2017 kerättyä vajaan 2000 vastaajan väestöaineistoa puolueiden kannattajilta. Lisäksi käytämme aineistoina myös sosiaalisen media dataa sekä vaalikoneaineistoja.

Hankkeen ensimmäinen osa alkoi helmikuussa 2016. Ensimmäisessä vaiheessa tutkimme jäsenten ja kannattajien rakenteita ja verkostoja. Rahoittajina ovat Kunnallisalan kehittämissäätiö ja Suomen kulttuurirahasto. Hankkeen toinen osa starttaa syyskuussa 2017. Saimme toista osaa varten rahoitusta HS-säätiöltä. Toisessa osassa tutkitaan eri puolueiden kannattajien ja jäsenten mediakäyttäytymistä sekä medialuottamusta totuuden jälkeisessä ajassa. Hanke päättyy tältä osin syksyllä 2019.

Hankkeen johtajana toimii dosentti ja taloussosiologian yliopisto-opettaja Arttu Saarinen ja mukana tutkimusryhmässä ovat professori Pekka Räsänen, tohtorikoulutettava Aki Koivula, projektitutkija Ilkka Koiranen sekä tutkijatohtorit Teo Keipi ja Sanna Malinen. Lisäksi hankkeessa on mukana lukuisa määrä erilaisia yhteistyökumppaneita niin koti- kuin ulkomailta. Poliittiset kuplat -hanke tekee kansainvälistä yhteistyötä muun muassa olemalla mukana kirjahankkeessa, jossa kohteena ovat eri Pohjoismaiden puoluejäsenet. Vertailutiedon avulla pystymme paremmin tulkitsemaan myös kansallisia tuloksia.

Tuloksia olemme esitelleet ja tulemme esittelemään lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä konferensseissa sekä puolueiden omissa tilaisuuksissa. Lisäksi hankkeen tuloksia raportoidaan eri yliopistotason kursseilla. Näistä laajin on taloussosiologian oppiaineen ja eduskuntatutkimuksen keväällä 2017 yhteistyössä toteuttama Kohti kuntavaaleja 2017 -kurssi. Luentojen empiirinen materiaali pohjautui keräämiimme kysely- ja sosiaalisen median aineistoihin. Luentosarja päättyi juuri ennen kuntavaaleja laajaan paneelikeskusteluun, jossa oli edustajia kaikista eduskuntapuolueista.

Tällä kotisivulla tiedotetaan hankkeen etenemisestä ja julkaisuista. Toivomme lukijoilta palautetta ja yhteistyötä.

Hankkeen yhteystiedot: Arttu Saarinen, aosaar@utu.fi, 050 5630600