Mikä poliittiset kuplat -hanke on?

Poliittiset kuplat -hanke on taloussosiologian oppiaineen tutkimushanke. Helmikuussa 2016 alkaneen hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tutkimme jäsenten ja kannattajien rakenteita ja verkostoja. Rahoittajina olivat  Kunnallisalan kehittämissäätiö, Suomen kulttuurirahasto ja Turun yliopiston tutkijakoulu. Hankkeen toinen osa alkoi syyskuussa 2017 HS-säätiön rahoittamana. Toisessa osassa tutkitaan tarkemmin eri puolueiden kannattajien ja jäsenten mediakäyttäytymistä sekä medialuottamusta totuuden jälkeisessä ajassa. Hanke päättyy tältä osin heinäkuussa 2020.

Aineistoina olemme käyttäneet vuonna 2016 keräämäämme puoluejäsenaineistoa. Ainutlaatuinen kysely sisältää yli 12 000 puoluejäsenen mielipiteitä sekä verkosto- ja demografiatietoja. Aineiston rinnalla on käytetty helmikuussa-maaliskuussa 2017 kerättyä vajaan 2000 vastaajan väestöaineistoa “Arkielämä ja osallistuminen”.  

Mediatottumuksia ja -asenteita olemme tarkastelleet joulukuussa 2017 toteutetun yli 3000 suomalaisen vastauksia sisältävän “Digitalisoituva Suomi” -kyselytutkimuksen  avulla. Keväällä 2019 toteutimme kyselyn uudelleen yli 1000 vastaajalle. Näin saimme käyttöön myös arvokasta seurantatietoa, joka mahdollistaa entistä syvällisemmät analyysit suomalaisten mediatottumusten ja poliittisten asenteiden muutoksista viime vuosina.

Lisäksi olemme hyödyntäneet European Social Survey -kyselyjä, taloussosiologian keräämiä Suomi-kyselyjä, kansanedustajien sosiaalisen median verkostodataa ja vaalikoneaineistoja.

Hankkeen johtajana toimii dosentti ja taloussosiologian yliopisto-opettaja Arttu Saarinen. Tutkimusryhmän muut tutkijat ovat yliopisto-opettaja  Aki Koivula (VTT), , tohtorikoulutettava Ilkka Koiranen (VTM), tohtorikoulutettava Jukka Sivonen (VTM), tutkimusavustaja Anna Kuusela (VTK) ja professori Pekka Räsänen. Aiemmin hankkeessa työskentelivät myös Teo Keipi (VTT) ja Sanna Malinen (YTT).

Lisäksi hankkeessa on välillisesti mukana lukuisa määrä niin kotimaisia kuin ulkomaisia yhteistyökumppaneita. Poliittiset kuplat -hanke tekee kansainvälistä yhteistyötä muun muassa olemalla mukana kirjahankkeessa, jossa kohteena ovat eri Pohjoismaiden puoluejäsenet. Vertailutiedon avulla pystymme paremmin tulkitsemaan myös kansallisia tuloksia.

Tuloksia olemme esitelleet ja tulemme esittelemään lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä konferensseissa sekä puolueiden omissa tilaisuuksissa. Lisäksi hankkeen tuloksia raportoidaan eri tasoisilla kursseilla yliopistossa. Näistä laajin on taloussosiologian oppiaineen ja eduskuntatutkimuksen keväällä 2017 yhteistyössä toteuttama Kohti kuntavaaleja 2017 -kurssi. Luentojen empiirinen materiaali pohjautui keräämiimme kysely- ja sosiaalisen median aineistoihin. Luentosarja päättyi juuri ennen kuntavaaleja laajaan paneelikeskusteluun, jossa oli edustajia kaikista eduskuntapuolueista.

Tällä kotisivulla tiedotetaan hankkeen etenemisestä ja julkaisuista. Toivomme lukijoilta palautetta ja yhteistyötä.

Hankkeen yhteystiedot:

Arttu Saarinen, aosaar@utu.fi, 050 5630600