Mikä poliittiset kuplat -hanke on?

Poliittiset kuplat -hanke on taloussosiologian oppiaineen tutkimushanke. Helmikuussa 2016 alkaneen hankkeen ensimmäisessä vaiheessa tutkimme jäsenten ja kannattajien rakenteita ja verkostoja. Rahoittajina olivat  Kunnallisalan kehittämissäätiö, Suomen kulttuurirahasto ja Turun yliopiston tutkijakoulu. Hankkeen toinen osa alkoi syyskuussa 2017 HS-säätiön rahoittamana. Toisessa osassa on tutkittu tarkemmin eri puolueiden kannattajien ja jäsenten mediakäyttäytymistä sekä medialuottamusta totuuden jälkeisessä ajassa. Hanke päättyy tältä osin heinäkuussa 2020.

Aineistoina olemme käyttäneet vuonna 2016 keräämäämme puoluejäsenaineistoa. Ainutlaatuinen kysely sisältää yli 12 000 puoluejäsenen mielipiteitä sekä verkosto- ja demografiatietoja. Aineiston rinnalla on käytetty helmikuussa-maaliskuussa 2017 kerättyä vajaan 2000 vastaajan väestöaineistoa “Arkielämä ja osallistuminen”.  

Mediatottumuksia ja -asenteita olemme tarkastelleet joulukuussa 2017 toteutetun yli 3000 suomalaisen vastauksia sisältävän “Digitalisoituva Suomi” -kyselytutkimuksen  avulla. Keväällä 2019 toteutimme kyselyn uudelleen yli 1000 vastaajalle. Näin saimme käyttöön myös arvokasta seurantatietoa, joka mahdollistaa entistä syvällisemmät analyysit suomalaisten mediatottumusten ja poliittisten asenteiden muutoksista viime vuosina. Paneelia on tarkoitus jatkaa vuonna 2020.

Lisäksi olemme hyödyntäneet European Social Survey -kyselyjä, taloussosiologian keräämiä Suomi-kyselyjä, kansanedustajien sosiaalisen median verkostodataa ja vaalikoneaineistoja.

Hankkeen johtajana toimii dosentti ja taloussosiologian yliopisto-opettaja Arttu Saarinen. Hankkeessa ovat työskennelleet vuosien 2016-2020 aikana seuraavat henkilöt osa-aikaisesti, päätoimisesti tai oman virkatyönsä ohessa: yliopisto-opettaja  Aki Koivula (VTT),  tohtorikoulutettava Ilkka Koiranen (VTM), tohtorikoulutettava Jukka Sivonen (VTM), tutkimusavustaja Anna Kuusela (VTK), tutkimusavustaja Janna Oksanen (VTM), professori Pekka Räsänen, erikoistutkija Teo Keipi (VTT) ja erikoistutkija Sanna Malinen (YTT). Lisäksi taloussosiologian oppiaineen korkeakouluharjoittelijat ovat tehneet tutkimusavustajan töitä projektille.

Hankkeessa on välillisesti mukana lukuisa määrä niin kotimaisia kuin ulkomaisia yhteistyökumppaneita. Poliittiset kuplat -hanke on tehnyt kansainvälistä yhteistyötä muun muassa olemalla mukana kirjahankkeessa, jossa kohteena ovat eri Pohjoismaiden puoluejäsenet.

Hankkeen ydintä on tieteellinen kirjoittaminen kansainvälisiin ja kansallisiin tiedelehtiin. Perinteisten tieteellisten julkaisujen lisäksi olemme esitelleet tuloksia ja tulemme esittelemään tuloksia lukuisissa kansallisissa ja kansainvälisissä konferensseissa sekä puolueiden omissa tilaisuuksissa. Lisäksi hankkeen tuloksia on raportoitu eri tasoisilla kursseilla yliopistossa kuten Kohti kuntavaaleja, Verkostot, Totuudenjälkeinen aika ja Ilmastonmuutoksen totuudet. Olemme myös popularisoineet tiedettä järjestämällä esimerkiksi keskustelutilaisuuksia helsinkiläisissä ja turkulaisissa baareissa sekä kirjoittamalla erilaisiin tiedettä popularisoiviin julkaisuihin.

Tällä kotisivulla tiedotetaan hankkeen etenemisestä ja julkaisuista. Toivomme lukijoilta palautetta ja yhteistyötä.

Hankkeen yhteystiedot:

Arttu Saarinen, aosaar@utu.fi, 050 5630600