Asiakas ja hänen elämänsä palvelukartan keskiössä

Asiakas ja hänen elämänsä palvelukartan keskiössä

Kuva: Adobe Stock

Tässä totuuspohjaisessa fiktiivisessä tarinassa kuvataan monialaisen yhteistyöverkoston toimintaa palveluohjauksellisen työotteen ja asiakaskokemuksen kautta.

”Kun tapasin sen työntekijän, elämäni tuntui olevan aika sekaisin. Se pysähtyi kuuntelemaan minua. Aluksi tapaamiset oli aika vaikeita, koska sen katse tuntui porautuvan sieluuni saakka. Siihen tottui ajan kanssa, ja niihin kysymyksiin. Se kysyi aina: ’Kerrotko vielä tarkemmin, että ymmärrän varmasti oikein.’ Se työntekijä auttoi minua kuvailemaan asioita, sanomaan asioita ääneen. Luottamuksen syntymistä helpotti se, ettei se tuntunut paheksuvan tai arvostelevan, vaikka minulla näitä monenlaisia ongelmia, väliinputoamista ja huonoja valintojakin on taustalla.”

Palveluohjauksellisella työotteella toimiva pysähtyy asiakkaan tilanteen äärelle ja kohtaa tämän uteliaana. Yhdessä asiakkaan kanssa keskustellen tehdään palvelutarpeen arvio lähtötilanteen kartoittamiseksi. Asiakkaan olemassa olevaa palvelukokonaisuutta, tuen ja palvelujen tarpeita lähdetään hahmottamaan peilaten asiakkaan arkea, voimavaroja ja toiveita tulevista tavoitteista. Motivoivan haastattelun keinoin on mahdollista tukea asiakasta sanoittamaan tilannettaan ja toiveitaan.

”Se työntekijä sanoi suoraan, ettei tiedä valmiiksi, miten tämä ja tämä ongelma ratkaistaan, mutta lupasi, että lähdetään selvittämään yhdessä. Ja se on pitänyt lupauksensa. Se kertoi, että hänellä on ollut aina asiakkaiden kanssa tapana kasata tiimi ratkomaan ongelmia. Piirrettiin minulle paperille kartta. Minä ja mun elämä siinä kartan keskiössä, mikä palvelu linkittyy mihinkin, ja miksi jossakin pitää ensin käydä, ennen kuin toinen palvelu voi alkaa. Silloin ymmärsin, missä oli aiemmin menty monta kertaa metsään. Yhdessä on soitettu puheluita, joissa on monta työntekijää ollut linjalla samaan aikaan. Videopuhelujakin on otettu porukalla. Ne ois jääneet minulta yksin tekemättä, oli niissä niin paljon hommaa. Karttaa ja tätä meidän tiimiä rakentaessa on alkanut tuntua, että minäkin olen töissä tässä ’Mun elämä’ -projektissa.”

Palveluohjaus selkeyttää palvelujen kokonaisuutta, suhteita sekä merkityksiä toisiinsa. Ymmärrys ja aktiivinen osallisuus lisäävät motivaatiota ja sitoutumista. Yhdessä asiakkaan kanssa kontaktoidaan tarvittavat toimijatahot ja kutsutaan yhteistoiminnan aloittava verkostopalaveri koolle. Isojen tavoitteiden pilkkominen pienempiin osatavoitteisiin, vastuista ja kirjaamisesta konkreettinen sopiminen selkeyttävät palvelukokonaisuutta asiakkaan lisäksi myös monialaisen verkoston työntekijöille.

Kuva: Adobe Stock

”Minulle on jäänyt mieleen, kun se työntekijä lähti mukaan sinne sotekeskukseen. Istua tökötti siellä aulassa. Minun oli pakko kääntyä pois ja vetää henkeä siinä kulman takana, ettei se näkisi minun kyyneleitä. Se on varmasti ainoa ihminen, joka on nähnyt näin paljon vaivaa minun vuokseni. Tai no ei oikeastaan. Kyllähän se Marjut sieltä miekkarilta on ollut myös isona apuna. Marjut järjesti sen Raijan kanssa minulle ne kaikki lääkäriajat ja ADHD-testaukset. Nämä kaikki toimistot on oikeasti saaneet kasvot ja nimet nyt, kun on yhdessä hoidettu minun asioitani.

Monialaisessa yhteistyöverkostossa työn läpinäkyvyys, ammattilaisten roolien ja osaamisen tunteminen helpottavat yhteisten tavoitteiden ja oikea-aikaisten toimien löytämistä. Esimerkiksi työnhakijan työkyvyn haasteita selvittävä ja kestäviä ratkaisuja rakentava monialainen yhteistyöverkosto voi koostua työllisyystoimijan, sosiaali-, terveys- ja mielenterveyspalvelujen lisäksi toimeentuloa, toimintakykyä- ja kuntoutusta hoitavista tahoista. Asiakkaan läheisten ja heidän arkeaan tukevien tahojen mukaan ottaminen verkostoon on myös tärkeää. Monialainen yhteistyöverkosto tiedostaa, että asiakkaiden tarpeiden mukaan rakennetut palvelukokonaisuudet toteutuvat yksilöllisesti, erilaisilla intensiteeteillä ja kokoonpanoilla.

”Nyt moni asia on loksahtanut paikoilleen, ja minä tiedän mitä minun seuraavat askeleet tulevaisuudessa ovat. Eihän sitä edes ihan loppuun asti tarvitse tietää. Senkin se työntekijä minulle opetti. Että kyllä elämä kantaa, kun uskaltaa sanoa ääneen ja pyytää mitä tarvitsee. Ne työntekijät oli tosi isossa roolissa, että sain ääneni kuuluville ja siitä päästiin sitten tekoihin.”

Miia Juntunen

Miia Juntunen

Sosionomi YAMK
Palveluohjauksen asiantuntija

Miia Juntunen on työskennellyt parikymmentä vuotta palveluohjauksellisella työotteella nuorten, kuntoutujien ja työnhakijoiden kanssa. ”Palveluohjauksellinen työote asiakkaan palveluja koordinoivana ja työntekijöiden työtä yhteensovittavana rakenteena sopii käytettäväksi laajasti esimerkiksi sote-, kuntoutus-, ohjaus- ja neuvontatyössä, niin ennaltaehkäisevissä kuin myös korjaavissa toimintaympäristöissä.” Miia kiteyttää Puheenvuoroja palveluohjauksesta- artikkelikokoelmassa (2022).

Lähteet ja linkkivinkit:

Blommila, K., Juntunen, M. & Kosunen, S. (toim.). (2022). Puheenvuoroja palveluohjauksesta. Helsinki:Suomen palveluohjausyhdistys SPO ry.

Hietapakka, L., Karjalainen, P., Liukko, E. & Sinervo, T. (2019). Monialaista palvelujen yhteensovittamista tarvitsevien asiakkaiden sekä työ- ja toimintakyvyn tukitarpeiden tunnistaminen Suomessa. Tutkimuksesta tiiviisti 52. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Haettu 7.5.2023 osoitteesta https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138986/PAPATA_tuti-pohjassa_FINAL%20s.pdf?isAllowed=y&sequence=4

Hujala, A. & Lammintakanen, J. (2018). Paljon sote-palveluja tarvitsevat ihmiset keskiöön. Kunnallisalan kehittämissäätiön Julkaisu 12. KAKS – Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Haettu 25.4.2023 osoitteesta https://kaks.fi/wp-content/uploads/2018/01/paljon-sote-palveluja-tarvitsevat-ihmiset-keskioon.pdf

Hujala, A., Taskinen, H., Oksman, E., Kuronen, R., Karttunen, A. & Lammintakanen, J. (2019). Sote-ammattilaisten monialainen yhteistyö: Paljon palveluja tarvitsevat asiakkaat etusijalle. Yhteiskuntapolitiikka 84 (5–6), 592–600. Haettu 29.4.2023 osoitteesta https://www.julkari.fi/handle/10024/138878

Juntunen, M. (2021). Palveluohjaus. Toimintamallin kuvaus. Innokylä. Haettu 2.5.2023 osoitteesta https://innokyla.fi/fi/toimintamalli/palveluohjaus

Juntunen, M. (2022). Palveluohjauksellinen työote – yhdessä toimimista. Teoksessa K. Blommila, M. Juntunen & S. Kosunen (toim.), Puheenvuoroja palveluohjauksesta (258–265). Helsinki:Suomen palveluohjausyhdistys SPO ry.

Juntunen, M. (2023). Puhetta palveluohjauksesta. Podcast. Haettu 7.5.2023 osoitteesta https://open.spotify.com/show/5vqG8NZlLyJxg12v3QTUc9

Liukko, E. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoimikunta. (2020). Monialaisesti palveluja tarvitsevien tunnistaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa. Policy Brief 21/2020. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Haettu 23.4.2023 osoitteesta https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162382/21-2020-Monialaisesti%20palveluja%20tarvitsevien%20tunnistaminen%20sosiaali-%20ja%20terveydenhuollossa.pdf?sequence=5&isAllowed=y

Niemelä, J. (2020). Palveluohjaava sote-järjestelmä vai palveluohjaus – vai molemmat? Diak Puheenvuoro 32. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. Haettu 25.4.2023 osoitteesta https://dialogi.diak.fi/wp-content/uploads/sites/8/2020/09/Puheenvuoro_32_web.pdf

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. Terveysportti. Hoitotyön tietokanta. (2023). Palveluohjaus: mihin sitä tarvitaan? Haettu 18.4.2023 osoitteesta https://www.terveysportti.fi/apps/dtk/shk/article/uux27052

Suominen, S. & Juntunen, M. (2021). Mitä palveluohjaus on? Suomen palveluohjausyhdistys SPO ry. Haettu osoitteesta 1.5.2023 https://bin.yhdistysavain.fi/1594782/dfB9oRpewIcY2vxAiDjZ0VUj8T/Mit%C3%A4%20palveluohjaus%20on.pdf


Seuraa meitä: Facebooktwitterrssyoutubeinstagram
Jaa julkaisu: Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *