Mikä surevan kohtaamisessa on tärkeää?

Mikä surevan kohtaamisessa on tärkeää?

Suomessa kuolee vuosittain noin 60 000 ihmistä. Vuositasolla läheisen menetys koskettaa satojatuhansia suomalaisia. Osa menetyksistä tapahtuu yllättäen ja osa pitkällisen sairauden päätteeksi, jolloin kuolemaan on jollakin tapaa voitu varautua. Osan läheisistään voi joutua menettämään jo varhain, kun taas toisten kanssa saa jakaa pidemmän ajan elämästään.

Suhde menetettyyn on kullakin omanlaisensa.  Kuollut läheinen saattoi olla esimerkiksi äiti, isä, sisarus, puoliso, lapsi, sukulainen tai ystävä. Läheisensä menettäneet ovat myös eri-ikäisiä ja heidän elämäntilanteensa ovat erilaisia. Jokainen menetys on näin ainutlaatuinen ja sitä seuraava suru yksilöllinen. Miten voimme olla läheisensä menettäneen tukena ja mikä surevan kohtaamisessa on tärkeää?

Myötätuntoa voi osoittaa eri tavoin

Kun ensi kertaa tapahtuneen jälkeen kohtaa läheisensä menettäneen, on hyvä jollakin tapaa osoittaa myötätuntoa ja osanotto suruun. Läheisensä menettäneen elämä on järkkynyt ja hänestä tuntuu loukkaavalta, jos tapahtunut ohitetaan kohtaamisessa. Itselle läheisen ihmisen kanssa sanoja ei useinkaan tarvita vaan esimerkiksi halaus riittää. Voi myös kertoa, ettei sanoja ole ja osoittaa myötätuntonsa muutoin.

Ammatillisissa kohtaamisissa ”olen pahoillani”, ”otan osaa” ovat kulttuurissamme yleisiä ja neutraaleja ilmaisuja. Osanotto on tilanteessa tavallaan keskustelun avaus, jonka jälkeen voidaan keskustella muista menetykseen ja surevaan liittyvistä asioista.

Sureva arvostaa läsnäoloa ja kaipaa kuuntelijaa

Surevat arvostavat rohkeutta kohdata ja pysähtyä kiireettömään läsnäoloon. Usein läheisensä menettäneet haluavat kertoa tapahtuneesta ja kaipaavat kuuntelijaa. Surevan tukemisessa kuuntelu onkin tärkeämpää kuin puhuminen. Surevan tukijana on hyväksyttävä, ettei toisen surua voi ottaa pois tai edes pienentää. Silti surevalle on tärkeää, ettei hän jää tilanteessa yksin, vaan on ihmisiä, jotka kestävät hänen tuskaansa ja muita tunteita.

Tärkeää on, ettei surua yritetä ”ratkaista”. Suru ei poistu toimimalla tietyllä tavalla tai etsimällä tapahtuneelle selitystä tai merkityksiä. Erilaisia menetyksiä ei myöskään kannata vertailla tai laittaa arvojärjestykseen, mikä on suurin ja mikä pienempi. Usein hyvässä tarkoituksessa annetut ohjeet tai lohdutukseksi tarkoitetut sanonnat loukkaavat läheisensä menettänyttä. Esimerkiksi ilmaisut kuten: ”Kenellekään ei anneta enemmän kuin jaksaa kantaa, aika parantaa tai sinun on nyt oltava vahva” eivät hyvästä tarkoituksesta huolimatta lohduta surevaa.

Jokainen menetys ja suru on yksilöllinen

Jokainen menetys ja suru on ainutlaatuinen. Kuolemaan johtaneet syyt ovat erilaisia ja menetys tapahtuu aina jossakin tietyssä elämäntilanteessa. Ihmiset ovat erilaisia ja jokaisella on oma elämänhistoriansa ja persoonalliset tavat reagoida ja toimia vaikeissa tilanteissa. Nämä vaikuttavat siihen, miten sureva käsittelee ja ilmaisee suruaan ja millaista tukea hän kaipaa.

Suru koskettaa myös lapsia ja nuoria. He surevat yhtä syvästi kuin aikuiset, vaikka tavat ilmaista surua ovat kehitysvaiheen takia erilaisia. Läheisen kuolema vaikuttaa lapsiin ja nuoriin voimakkaasti, ja he tarvitsevat menetyksen ja surun käsittelyyn aina aikuisten tukea. 

Läheisten tuen lisäksi sureva voi tarvita ammatillista apua

Surevilla on erilaisia tukiverkostoja. Toisella läheisensä menettäneellä on paljon läheisiä, jotka voivat tulla tueksi ja toisella tukiverkostoa ei ole juuri lainkaan. Näin myös surevien tuen tarpeet ovat erilaiset, ja niistä on hyvä kysyä aina surevalta itseltään.

Surevaa kannattaa rohkaista ottamaan vastaan tukea. Jos kuolema tapahtuu varhaisella iällä tai äkillisesti, kriisiapu on läheisten tuen lisäksi tärkeä ensivaiheen tuki. Sureva voi tarvita ammatillista keskusteluapua, terveydenhuollon palveluita, käytännön apua arkeen sekä tukea kuolemaan liittyvien velvoitteiden hoitamiseen ja taloudellisen tuen hakemiseen. Tuen tarve voi tulla vasta jonkin ajan kuluttua menetyksestä. Siksi tukea on hyvä tarjota sekä alkuvaiheessa että myöhemmin.

Vertaistukitoiminta tuo saman kokeneet yhteen

Monille läheisensä menettäneille vertaistuki on tärkeä tukimuoto. Vertaistuella tarkoitetaan saman kokeneiden tai samankaltaisessa elämäntilanteessa olevien keskinäistä tukea. Vertaistuessa keskeistä on kokemusten, ajatusten ja tunteiden vastavuoroinen jakaminen. Moni kokee saavansa vertaistuesta kokemuksen syvällisestä ymmärretyksi tulemisesta, uusia näkökulmia, selviytymiskeinoja ja uskoa tulevaisuuteen.

Vertaistukitoimintaa läheisensä menettäneille järjestävät esimerkiksi järjestöt ja seurakunnat. Surujärjestöillä on laajaa vertaistukitoimintaa.Käpy tarjoaa tukea lapsensa menettäneille, NuoretLesket puolisonsa työikäisenä menettäneille, Huoma henkirikoksen uhrien läheisille ja Surunauha läheisensä itsemurhan kautta menettäneille.

Suru saa kulkea mukana menetyksen kokeneen elämässä

Jokaisella surevalla on oikeus surra omalla tavallaan, yhtä oikeaa tapaa ei ole. Surun ei kannata odottaa etenevän tiettyjen vaiheiden kautta eikä sen kestolle kannata asettaa aikarajoja. Surun kanssa eletään ja se kulkee usein jollakin tapaa mukana halki elämän. On luonnollista, että pitkänkin ajan kuluttua menetyksestä suru tuntuu välillä voimakkaana. Alun voimakas kipu kuitenkin hellittää ja elämä jatkuu tuoden mukanaan myös hyviä ja myönteisiä asioita.

Haluatko opiskella surevan kohtaamista?

Läheisen menetys koskettaa meitä kaikkia jossain vaiheessa. Surua kohdataan myös esimerkiksi työpaikoilla, oppilaitoksissa ja ystäväpiirissä. Monet ammattilaiset kohtaavat ja tukevat surevia osana työtään.

Jos olet kiinnostunut suruun ja surevien kohtaamiseen liittyvistä teemoista, Sote-akatemian Surevan kohtaaminen -verkkokurssilla voit perehtyä asiaan lisää. Opintojakso on suunnattu työssään läheisensä menettäneitä kohtaaville sekä kaikille, jotka haluavat kehittää taitojaan kohdata ja rinnalla elää surussa. Opinnoista voidaan antaa suoritusmerkintä Turun yliopiston avoimen yliopiston kautta sekä Turun yliopiston tutkinto-opiskelijoille. Kurssin sisältöä ollaan laajentamassa siten, että se kattaa laajemmin erilaisia menetystilanteita. Uusittu kurssi avautuu syksyllä 2023.

Sirpa Mynttinen

Sirpa Mynttinen


Asiantuntija
Surevan kohtaaminen -toiminta

Surevan kohtaaminen -toiminnalla tuetaan ammattilaisia, jotka työssään kohtaavat läheisensä menettäneitä. Toiminta tarjoaa kokemusasiantuntijatoimintaa sekä tutkittua tietoa surusta ja surevan kohtaamisesta. Koulutamme kokemusasiantuntijoita, jotka vierailevat työpaikoilla ja oppilaitoksissa kertomassa omista kokemuksistaan läheisensä menetyksestä. Kokemusasiantuntijoiden puheenvuoroja toteutetaan myös etäyhteydellä. Kokemusasiantuntija jakaa kuulijoidensa kanssa oman kokemuksensa lisäksi tietoa Surujärjestöistä ja surevan tukemisesta. Verkkosivuilla on laaja tietopankki suruun ja surevan tukemiseen liittyvistä aiheista. Surevan kohtaaminen -toiminnan taustalla ovat Surujärjestöt: Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry, Käpy Lapsikuolemaperheet ry, Nuoret Lesket ry sekä Surunauha ry.”

Seuraa meitä: Facebooktwitterrssyoutubeinstagram
Jaa julkaisu: Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *