Monitieteinen Työelämän ja henkilöstöasioiden TYHE-opintokokonaisuus

Monitieteinen Työelämän ja henkilöstöasioiden TYHE-opintokokonaisuus

Sote-akatemia julkaisee Monialaiset opinnot -sarjassa tietoa Turun yliopiston monitieteisistä opintokokonaisuuksista. Sarjan neljännessä osassa esittelyssä on Monitieteinen Työelämän ja henkilöstöasioiden TYHE-opintokokonaisuus.

Turun yliopiston työtieteiden keskuksen logo

Minkälaisia asiasisältöjä ja teemoja opinnot käsittelevät?

Monitieteinen Turun yliopiston Työelämän ja henkilöstöasioiden opintokokonaisuus (lyh. TYHE) on ollut akateemisen monitieteisen työelämäopetuksen edelläkävijä Suomessa. Opintokokonaisuus käynnistyi vuonna 2009 Työtieteiden keskusta TCLS:n perustamista selvitelleen työryhmän valmistelusta. Tarve uusille, monitieteisille yliopisto-opinnoille nähtiin selkeästi: akateemisen yliopistotutkinnon suorittaneet sijoittuvat usein vaativiin johto- ja asiantuntijatehtäviin, joissa toimiminen edellyttää oman alan tutkinnon tuoman osaamisen lisäksi työelämäasioiden ja ilmiöiden laaja-alaista hahmottamista ja käytäntöjen ymmärtämistä. Turun työtieteiden keskus, TCLS koordinoi TYHE-opintokokonaisuutta.

TYHE-opintokokonaisuuden opinnot vahvistavat opiskelijan käytännön työelämävalmiuksia, täydentäen perustutkintoa monipuolisesti. Opintokokonaisuus on laajuudeltaan 25-40 op ja se koostuu Turun yliopiston tiedekuntien sekä Åbo Akademin opetuksesta. TCLS:n yhteistyössä tutkijoiden, asiantuntijoiden ja vierailevien luennoitsijoiden kanssa suunnittelemia räätälöityjä opintojaksoja on nykyisessä opetusohjelmassa 10. Muut opintojaksot ovat eri tiedekuntien oppiaineiden normaalia opetustarjontaa. Pakollisten opintojaksojen (13 op) sisällöt rakentuvat työelämän ja henkilöstöasioiden keskeisistä aiheista; työoikeudesta, henkilöstöjohtamisesta, työhyvinvoinnista, työelämän perustiedoista sekä työn ja talouden uusista muodoista. Opintokokonaisuuden valinnaisia opintojaksoja on tarjolla n. 30. Vapaa-valintaiset opintojaksot käsittelevät mm. HR- ja esihenkilötyötä, alustatyötä, vuorovaikutus- ja viestintätaitoja, työpsykologiaa sekä osaamisen teoriaa ja aikuiskasvatustiedettä. Opiskelijat saavat opinnoissaan monitieteisen näköalan työelämän ilmiöihin.

Miten monialaisuus on toteutettu opinnoissa?

TYHE-opintokokonaisuuden perustana on monitieteisyys ja tieteidenvälisyys. Monitieteisyys toteutuu Turun yliopiston eri tiedekuntien, Åbo Akademin sekä työelämänkentän asiantuntijoiden välisessä opetus- ja verkostoyhteistyössä sekä eri tiedekunnista ja oppiaineista saapuvien opiskelijoiden antoisassa vuorovaikutuksessa.  Opetussisällöt ylittävät tiedekunta- ja oppiainerajoja ja tuovat laajan perspektiivin työelämän ilmiöihin.

Miten työelämä on huomioitu opinnoissa?

Työelämäteema on TYHE-opintojen punainen lanka, joka näkyy kaikissa opintokokonaisuuden opintojaksoissa. Työelämän realiteetteja ja todellisuutta tuodaan konkreettisesti opintoihin myös vierailevien luennoitsijoiden myötä; esimerkiksi TYHE4 Henkilöstöjohtamisen perusteet –opintojaksolla luennoi mm. HR-asiantuntijoita. Yksityiskohtaisemmin opintotarjontaan voi tutustuta TYHE-opinto-oppaassa.

Opintokokonaisuuden tavoite on antaa opiskelijoille monialaiset valmiudet soveltaa keskeisiä työelämä- ja henkilöstöasioita käsitteleviä taitoja valmistuttuaan mm. johto-, asiantuntija- tai esimiestyössä.

Opintosisältöjä harkitaan opintosuunnitelmakausien välissä TCLS:n asiantuntijaryhmässä hyödyntäen mm. opiskelijapalautteita sekä ajankohtaista työelämätutkimusta. TYHE:n tavoite on tarjota työelämän vaatimuksiin vastaavaa akateemista opetusta.

Kenelle opinnot sopivat?

TYHE-opintokokonaisuus sopii kaikille työelämän teemoista ja ilmiöistä sekä henkilöstöasioista kiinnostuneille Turun yliopiston ja Åbo Akademin perustutkintoopiskelijoille. Monialainen opintotarjonta täydentää kaikkien akateemisten alojen perusopintoja.

TYHE-opintokokonaisuuteen järjestetään haku keväisin. Tänä vuonna haku on avoinna 3.-30.5.2021. Opintokokonaisuus on vakiinnuttanut paikkansa yliopiston sivuainetarjonnassa, ja siihen hakee vuosittain yli 100 opiskelijaa. Hakukelpoisuuteen edellytetään 120 op edeltäviä korkeakouluopintoja. Hakemus sisältää motivaatiokirjeen sekä alustavan opintosuunnitelman TYHE-opinnoista.  Opintokokonaisuutta opiskelemaan valitaan 80 opiskelijaa. Sisäänottokiintiötä on vuosien saatossa nostettu, jotta yhä useampi korkeakoulututkintoa suorittava saa mahdollisuuden kehittää omia työelämävalmiuksiaan.

Minkälaista palautetta olette saaneet opiskelijoilta monialaisesta opiskelusta ja monialaisista opinnoista?

Saadun palautteen mukaan monitieteisen TYHE-koulutuksen on koettu kehittävän opiskelijoiden työelämävalmiuksia huomattavasti omia pääaineopintoja laajemmalla pohjalla. TYHE-opintojen monialaisuutta sekä opintojen tarjoamia aitoja verkostoitumismahdollisuuksia tiedekuntarajat ylittäen arvostetaan. Selvitysten mukaan opinnoissa opittuihin asioihin on usein palattu työelämässä ollessa ja opinnot koetaan työelämävalmiuksia tukeviksi sekä työllistymisen edistämisen ja sisällön kannalta mielekkäiksi. Myös opintosisältöjen ajantasaisuus on koettu tärkeäksi. Opiskelijat ovat kokeneet monitieteisten TYHE-opintojen helpottaneen työelämään siirtymistä.

Miksi kannattaa valita juuri tämä opintokokonaisuus sivuaineeksi?

TYHE-opintokokonaisuuden tavoitteena on ollut ja tulee myös tulevaisuudessa olemaan johdon, asiantuntijoiden, esimiesten, tutkijoiden, tieteentekijöiden ja monialaisten osaajien työelämätaitojen vahvistaminen työelämän vaatimuksiin ja uusiin haasteisiin. Opiskelijat hyötyvät TYHE-opinnoista niiden monitieteisyyden, laaja-alaisuuden ja ajankohtaisuuden vuoksi. TYHE-opintojen vahvuus on ehdottomasti myös opintojen monialainen tarjonta, josta opiskelijalla on mahdollisuus valita juuri omaa substanssiaan ja asiantuntijuuttaan tukeva kokonaisuus.

Työelämä tarvitsee monipuolisia työelämän ja henkilöstöasioiden osaajia. Monitieteistä työelämäosaamista ja ilmiöiden ymmärtämistä arvostetaan.

___

Opiskelija!

TYHE-haku on avoinna 3.-30.5.2021. Hae opiskelijaksi ja kartuta arvokasta monialaista työelämäosaamista TYHE-opintojen parissa!

Kysyttävää? Ota yhteyttä tyhe@utu.fi.

TCLS ja TYHE-tiedotusta voi seurata myös meidän somekanavillamme. Nappaa seurantaan Instagram ja LinkedIn!

Marja Rautajoki

Marja Rautajoki

Projektikoordinaattori, FM
Turun työtieteiden keskus TCLS, Turun yliopisto

Seuraa meitä: Facebooktwitterrssyoutubeinstagram
Jaa julkaisu: Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *