Projektityöskentelyä oppimassa: Animaatiovideo oppimateriaaliksi

Projektityöskentelyä oppimassa: Animaatiovideo oppimateriaaliksi

Projektityöskentely on tyypillinen työskentelymuoto nykypäivän työelämässä. Yliopisto-opiskelijoiden projektityöskentelyyn on enenevässä määrin kiinnitetty huomiota ja resursseja viime vuosina.1 Toteutimme projektityön verkko-oppimateriaalin tuottamisesta huhti-lokakuun 2020 välisenä aikana, osana Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen Terveysalan opettajan pedagogiset ratkaisut -opintojaksoa.

Projekti kohdistui Turun yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteisesti hallinnoimaan Osaamispuu.fikehittämiskokonaisuuteen. Osaamispuu on avoin koulutusalusta, jota on kehitetty Opetus- ja kulttuuriministeriön vuonna 2018 myöntämällä rahoituksella. Alusta tarjoaa jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia lapsi- ja perhepalveluissa toimiville ammattilaisille. Johtavana ajatuksena on monitieteinen ja monitoimijainen yhteistyöosaaminen lapsen, nuoren ja perheen hyvinvoinnin edistämisessä.2

Projektin onnistumisen kannalta yksi keskeisimmistä vaiheista on ideointivaihe, jossa projektille asetetaan selkeät tavoitteet.1, 3 Tämän projektin tarkoituksena oli tuottaa verkko-oppimateriaalia lasten ja perheiden palvelujen monitoimijaisesta yhteistyöosaamisesta Osaamispuuhuun. Päätavoitteena on innostaa terveyden ja sosiaalihuollon ammattilaisia oppimaan aiheesta sekä osallistumaan aihetta käsittelevään verkkokoulutukseen.2 Lisäksi projektille asetettiin selkeät aikatauluun sidotut välitavoitteet.

Projektin onnistumisen kannalta yksi merkittävä asia on projektiorganisaation muodostaminen ja projektiryhmän jäsenten valitseminen. Projektiryhmä suunnittelee ja toteuttaa projektin sekä arvioi projektin toteutumista yhdessä. Projektipäällikkö on projektiryhmän jäsen ja päävastuussa projektiryhmän työskentelystä.3 Tässä projektissa projektiorganisaatio muodostui projektin omistajasta: Sote-akatemia; projektipäälliköistä: TtM Hanna Mäkelä ja tohtorikoulutettava Johanna Wiisak sekä projektiryhmän muista jäsenistä: tutkimuspäällikkö Miia Tuominen, yliopistonlehtori Jaanet Salminen ja projektitutkija Suvi Puttonen. Animaation käsikirjoituksessa päävastuu oli projektipäälliköillä ja sen toimivuutta sekä sisältöä arvioitiin projektiryhmän kesken. Päävastuu animaation laatimisessa Doodly -ohjelmalla oli projektitutkijalla. Animaatio toteutettiin workshop -menetelmällä, johon osallistuivat projektitutkijan lisäksi projektipäälliköt.

Lopetusvaiheessa projekti päätetään sekä hallinnollisesti että sisällöllisesti. Projektin onnistumisesta, tuloksista ja lopputuotteen käyttöönotosta raportoidaan.1, 3 Kokonaisuudessaan tämä projekti toteutui onnistuneesti. Aikataulu oli suunniteltu huhti-syyskuulle. Ajallisesti raportointivaiheeseen tuli lyhyt viivästys, jolla ei projektin onnistumisen kannalta ollut merkitystä. Projektiryhmä kokoontui Zoomin välityksellä kolme kertaa, jotka oli suunniteltu etukäteen. Taloudellisesti projekti toteutui suunnitelman mukaisesti.

Projektin lopputuote on animaatiovideo Monitoimijainen yhteistyöosaaminen lapsi- ja perhepalveluissa. Workshop -työskentely koettiin animaation laatimisen kannalta erittäin mielekkääksi ja hedelmälliseksi työskentelymuodoksi. Projektiryhmä arvioi animaation hyvin toimivaksi sekä onnistuneeksi tuotokseksi, joka otettiin käyttöön heti sen valmistuttua.

Workshop -työskentely koettiin animaation laatimisen kannalta erittäin mielekkääksi ja hedelmälliseksi työskentelymuodoksi.

Animaatiota voidaan julkisuutensa vuoksi jatkossa hyödyntää alkuperäisen tavoitteen lisäksi markkinointimateriaalina sekä referenssinä Osaamispuun animaatiotuotannosta. Animaation käyttöä voidaan arvioida muun muassa seuraamalla videon katselukertoja. Animaation sisällön ajankohtaisuutta ja asianmukaisuutta tulee arvioida lapsi- ja perhepalveluissa tapahtuvien muutosten myötä. Osaamispuu.fi TM kehittämiskokonaisuudesta vastaavat henkilöt ovat vastuussa oppimateriaalien päivityksistä sekä tiedon ajantasaisuudesta.

Animaation toteuttaminen verkko-oppimateriaaliksi oli virkistävää ja erilaista. Animaation käsikirjoittaminen ja visuaalinen toteuttaminen oli meille molemmille uusi kokemus. Teoriapohja animaation käsikirjoitukseen oli laaja ja oleellisen tiedon kiteyttäminen muutaman minuutin kestoiseen videoon oli haastavaa. Suunnitteluvaiheessa oli mietittävä tarkkaan animaation keskeistä sanomaa, mielikuvia, joita haluttiin herättää ja asioita, jotka haluttiin tuoda esille. Animaatio-ohjelma asetti myös omat rajoituksensa toteutukselle. Saimme kuitenkin erittäin hyvää teknistä tukea animaation toteutukseen ja olemme animaation lopulliseen muotoon erittäin tyytyväisiä. Projektityöskentelyn koemme mielekkäänä työmuotona, jossa yhdistyvät erilaiset näkemykset, eri ammattilaisten välinen yhteistyö ja osaaminen eri alueilla.

Animaatio osaamispuussa moduulissa monitoimijainen yhteistyöosaaminen.

Kirjoittajat ovat Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen terveysalan opettajaopiskelijoita.

Johanna Wiisak

Johanna Wiisak

Tohtorikoulutettava, Turun yliopisto

sh, TtM

Hanna Mäkelä

Hanna Mäkelä

Terveysalan kouluttaja, Hyria koulutus Oy

sh, TtM

LÄHTEET

1. Kymäläinen H-R, Lakkala M, Carver E & Kamppari K. 2016. Opas projektityöskentelyyn. Tieteestä toimintaa -verkoston julkaisu 2016. Helsingin yliopisto.

2. Osaamispuu. 2018. Tarinamme. Osoitteessa https://osaamispuu.fi/ 

3. Paasivaara L, Suhonen M & Nikkilä J. 2008. Innostavat projektit. Suomen sairaanhoitajaliitto ry. Helsinki.


Seuraa meitä: Facebooktwitterrssyoutubeinstagram
Jaa julkaisu: Facebooktwitterredditpinterestlinkedintumblrmail

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *