Innovointi

Innovointi on kyky synnyttää uusia tapoja totuttujen asioiden ja ilmiöiden tutkimiseen. Innovointitoiminnan tavoitteena on edistää ideoiden syntymistä ja kehittämistä käytännössä testattaviksi tuotteiksi tai palveluksi. Käsityössä se on toimintaa, jossa tehtävänannon pohjalta lähdetään pohtimaan luovasti ja etsimään kekseliäästi ratkaisuja erilaisiin tuotesuunnittelutehtäviin.


Miten suunnitella innostavia ilmiöpohjaisia kouluprojekteja?
Miten yhdistää digitaalista ja perinteistä teknologiaa yhteisöllisen keksimisen pedagogiikkaan?

Kohti keksimisen pedagogiikkaa

Kohti keksimisen pedagogiikkaa osa 2


Innovaatioprosessi

Innokas! -hankkeen video innovaatioprosessin toteuttamisesta monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa.


hackathon