Käsityön materiaaliteknologiat

INNOKOMP-hankkeessa on tuettu ja edistetty peruskoululaisten käsityöhön liittyvää design – ja teknologia-ajattelun kehittymistä sekä  tarjottu käsityön opetukseen uusia pedagogisia mahdollisuuksia toteuttaa yhteisölliseen suunnitteluun perustuvia ilmiöpohjaisia käsityö- ja teknologiaprojekteja, joissa hyödynnetään monipuolisesti  digitaalisen mallintamisen ja henkilökohtaisen valmistuksen välineitä. Oppilasprojektien toteutuksen tukemiseen on laadittu ohjeita niin kutsuttuihin uusiin käsityöteknologioihin, kuten ohjelmointiin ja robotiikkaan, 3D-mallintamiseen ja tulostukseen sekä, e-tekstiilien valmistukseen.