Käsityön materiaaliteknologiat

INNOKOMP-hankkeessa on tuettu ja edistetty peruskoululaisten käsityöhön liittyvää design – ja teknologia-ajattelun kehittymistä sekä  tarjottu käsityön opetukseen uusia pedagogisia mahdollisuuksia toteuttaa yhteisölliseen suunnitteluun perustuvia ilmiöpohjaisia käsityö- ja teknologiaprojekteja, joissa hyödynnetään monipuolisesti  digitaalisen mallintamisen ja henkilökohtaisen valmistuksen välineitä. Oppilasprojektien toteutuksen tukemiseen on laadittu ohjeita niin kutsuttuihin uusiin käsityöteknologioihin, kuten ohjelmointiin ja robotiikkaan, 3D-mallintamiseen ja tulostukseen sekä, e-tekstiilien valmistukseen.


Ohjelmointi ja robotiikka

Ohjelmointia ja robotiikkaa käsittelevää materiaalia on hyödynnetty Innokomp -hankkeen koulutuspäivillä.


E-tekstiilit

Yasmin B. Kafai luennoi e-tekstiileistä: https://vimeo.com/259652506/3a130db0f1


Tietokoneavusteinen käsityö

Laser leikkaus ja 3D-tulostus

Inkscape

Tämä materiaali käsittelee laserleikkausta ja laserleikkurille kuvien piirtämistä ilmaisella inkscape -ohjelmalla. Lataa materiaali täältä: Inkscape/laser. Videolla opastetaan materiaalin käytöä.

Pintakuvioinnin suunnittelu

Fusion360 CAD

Fusion360 CAM

Mail art

Silhouette Cameo

ScanNcut


Opettajan taidot

Käsityönopettajan on hallittava laaja kattaus erilaisia materiaaliteknologioita. Omien taitojen hahmottaminen on joskus kuitenkin vaikeaa. Kaksi opiskelijaa, Tupasela ja Palkki, tekivät kurssityönä itsearviointityökalun käsityönopettajille. Työkalu on Excel-pohjainen. Taulukon värikoodauksen tarkoituksena on visualisoida täyttäjän taidot. Taulukosta saatavaa tietoa voi hyödyntää omien taitojen kehittämisen apuna. Itsearvioinnin tulokset voi myös jakaa opettajien kesken, jolloin taulukoiden perusteella voi kysyä apua asian paremmin osaavalta.

Lataa itsearviointityökalu tästä: käsityön aineenopettajan substanssiosaaminen

Videolla esitellään itsearviointityökalu ja opastetaan sen käytössä.