Design- ja teknologia-ajattelu

INNOKOMP-hankkeen tavoitteena on kehittää monimateriaaliseen käsityöhön kuuluvaa design- ja teknologia-ajattelua. Design-ajattelu on lähestymistapa, jossa keskiössä on käyttäjälähtöisyys ja siten erityisesti käsityötuotteen loppukäyttäjä. Teknologia-ajattelun avulla oppilas pystyy hahmottamaan teknologiaan liittyvää tietoa realistisesti sekä suhtautumaan siihen objektiivisesti.


Iiro Tujulan Innokomp -hankkeen koulutuspäivässä  pitämä luento Design- ja teknologia-ajattelusta elektroniikan opetuksessa