Artikkeli: Kohti yhteiskehittelyä – Havaintoja opettajan roolista älyvaateprojektissa

Henna Lahti & Sini Davies

Avainsanat

keksintöpedagogiikka, e-tekstiilit, vaatesuunnittelu, älyvaate

Abstrakti

Artikkelissa tarkastellaan peruskoulussa toteutettua keksintöprojektia, jonka aikana oppilasryhmä suunnitteli ja toteutti älyvaatteen. Tutkimus on osa laajempaa tutkimushanketta, jossa koulua kehitetään keksivänä ja innovatiivisena yhteisönä. Tässä tutkimuksessa selvitetään, miten oppilasryhmän älyvaatteen suunnittelu- ja valmistusprosessi eteni ja mikä rooli opettajilla oli prosessin aikana. Tutkimusaineisto sisältää yhdeksän opetuskerran videoinnit. Videoaineistoon tehdyn makroanalyysin perusteella kartoitettiin kaikki ne opetustilanteet, joissa ilmeni vuorovaikutusta opettajan ja oppilaiden välillä. Teoriaohjaavaan analyysiin pohjautuen erotellaan ja tulkitaan vuoro-vaikutuksen erilaisia muotoja. Tutkimustuloksissa korostuu opettajan rooli sekä vaatteen yhteiskehittelyssä että oppilaiden toiminnan ohjaamisessa. Yhteiskehittelyn toteutuminen edellyttää riittäviä aika- ja taitoresursseja sekä motivaatiota ratkaista haastavia suunnitteluongelmia.

 

Lahti, H., & Davies, S. (2021). Kohti yhteiskehittelyä: Havaintoja opettajan roolista älyvaateprojektissa. Ainedidaktiikka5(2), 51–67. https://doi.org/10.23988/ad.90760

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *