Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen täydennyskoulutuksessa perehdytään ajankohtaisiin hyte-työn teemoihin

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä kunnissa ja terveydenhuollossa tähdätään kaikenikäisen väestön hyvinvoinnin, sosiaalisen osallisuuden, terveyden ja toimintakyvyn lisäämiseen. Vaikka Suomi kuuluu monilla mittareilla mitattuna maailman hyvinvoivimpiin …